Valprogram 2018 | Sverigedemokraterna i Burlöv

Valprogram 2018

Här nedan presenteras våra prioriterade frågor under mandatperioden 2018-2022.

SD Burlöv – Vi vågar bemöta problematiken i Burlövs kommun

Migrationspolitiken som de styrande har fört på nationell nivå, såväl som på lokal nivå, har lett till att Burlövs kommun tagit emot en stor andel nyanlända. Detta har i sin tur lett till ökande bidragskostnader, bostadsbrist, ökad kriminalitet, brist på skollokaler och att skolresultaten försämrats. Lösningen på denna utveckling är i vår mening inte att ta emot fler människor till lilla Burlöv. Tvärtom: Burlöv behöver ett invandringsstopp.
Tyvärr tvingar regeringen Burlövs kommun, med anvisningslagen, att ta emot de nyanlända mot kommunens vilja och alla typer av boende fylls. Mellan år 1984–2016 beviljades mer än 2 miljoner uppehållstillstånd i Sverige. Detta tar stora ekonomiska resurser i anspråk, som leder till högre skatter och sämre pensioner. Detta accepterar inte vi i SD Burlöv. På valdagen den 9 september får du chansen att visa vad du tycker. Rösta på SD!

Största bostadsbristen på 60 år – det är dags att vända problematiken!

Burlövs bostäder fungerar idag som bostadsförmedling åt Migrationsverket. Mellan socialnämnden och Burlövs bostäder finns ett avtal om att nyanlända kan få lägenhet där kommunen garanterar och betalar hyran. Bostadskön i Burlövs bostäder är idag cirka 7800 familjer. Det är netto cirka 3–4 lägenheter i månaden som blir lediga, och i praktiken är det i stort sett endast nyanlända som går före i kön och får bostad. Övriga som har stått många år i kön med stabil inkomst riskerar att bli utan bostad. Ungdomar som vill skaffa en egen lägenhet och flytta hemifrån riskerar att inte få en lägenhet på flera år. Detta tänker inte SD Burlöv acceptera! Det byggs visserligen många nya bostäder i Åkarp och Arlöv, men dessa är ofta dyra och kräver att man har en hög inkomst. Vi SD Burlöv tycker att det är fullkomligt ohållbart och diskriminerande om kommunen får för sig att placera icke självförsörjande nyanlända i dessa dyra bostäder, p.g.a. bostadsbristen. För stora kostnader har Burlövs kommun rest baracker för att lösa det akuta behovet åt nyanlända. Samtliga partier utom SD Burlöv röstade i kommunfullmäktige för denna stora problematik som har uppstått på bostadsmarknaden.

Sverigedemokraterna i Burlöv vill:

– Införa ett invandringsstopp för Burlövs kommun.

– Verka för att Burlövs kommun ska undslippa följderna av bosättningslagen om att ta emot nyanlända invandrare.

– Stoppa förturen till bostäder i kommunen för nyanlända invandrare.

Dags att rädda kommunens skolor!

I Burlövs kommun har flera skolbaracker uppförts och dessa är nu fullbelagda. På Svenshögs- och Humlemadskolan har en stor andel nyanlända börjat på kort tid, vilket har lett till lärarbrist. De nyanlända eleverna går först en introduktionskurs för att lära sig grundläggande svenska. Därefter placeras de in i vanliga klasser. Enligt en ny prognos kommer endast en tredjedel av niorna få godkända betyg i alla ämnen på exempelvis Vårboskolan i Arlöv. På Dalslundsskolan i Åkarp beräknas antalet godkända elever sjunka till cirka 70 procent.

Sverigedemokraterna i Burlöv vill:

– Att skolan fokuserar på det svenska språket, undervisning samt ordning och reda.

– Starta förberedelseskolor för nyanlända barn/ungdomar tills de är redo för svenska skolsystemet med undervisning på svenska.

En ansvarsfull ekonomi

Burlöv kommuns befolkning växer kraftigt bland annat på grund av den kraftiga ökningen av nyanlända och den allt större anhöriginvandring. För att möta detta behöver kommunen bygga tre nya förskolor, två nya skolor och Humlemadsskolan behöver byggas till. Även ett nytt badhus behöver byggas. Detta för 100-tals miljoner kronor. Dessa pengar finns inte i kommunens kassa och risken är stor att kommunen tvingas till skattehöjningar, sänkt välfärd och att Burlövs kommun tvingas sälja ut delar av sitt bestånd. Detta går SD Burlöv inte med på!

Sverigedemokraterna i Burlöv vill:

– Att kommunen drivs med ett långsiktigt ekonomiskt tänk där inga skattehöjningar, försämringar av välfärd och utförsäljningar sker.

Visste du att?

– Burlövs Bostäder har idag ett nettovärde på cirka 1.6 miljarder som Burlövs kommun äger. Dessa pengar skulle egentligen du som kanske har bott I Burlövs Bostäder i många år varit delägare till. Om din lägenhet hade varit en bostadsrätt så skulle din månadshyra idag vara cirka hälften mot vad du betalar idag. Dessutom skulle tillexempel en tre rummare som du ägde vara värd upp emot en miljon kronor.

– På genomfartsgator där det går bussar och utryckningsfordon vill SD Burlöv förändra utformningen på alla gupp. För yrkeschaufförer är de nuvarande guppen ett arbetsmiljöproblem. Samtidigt kör bussarna i snitt endast 18 km/ tim. SD Burlöv vill att dessa byggs upp till mindre och mer arbetsmiljöfördelaktiga gupp.