Motion 5 | Sverigedemokraterna i Burlöv

Motion 5

 

Motion till kommunfullmäktige i Burlöv.

Sälj Glimminge plantering.

Burlövs kommun står inför stora investeringar de närmsta 3 åren. Speciellt skolbyggnader, Tågarps-Svenshögs- och Humlemadskolan samt två sex avdelningars dagis. Ett i Åkarp och ett i Arlöv.

Dessa byggnader kommer att kosta  närmre 400 miljoner i investeringskostnader. För att undvika kraftig upplåning och undvika skattehöjningar så måste Burlövs kommun sälja av och realisera bundet kapital, som ligger inlåst i fasta tillgångar.

Arbetet med att få en driftbudget i balans ( ett absolut krav) och en finansierad investeringsbudget 2013 och framåt blir mycket svårt att förverkliga.

Socialbidragskostnaderna i Burlöv ökar årligen och närmar sig nu 30 miljoner om året.

T.ex så är Vellinge kommuns proportionella kostnader endast 1,5 miljon. Tjugo gånger mindre.

Konjunkturen 2013-2014 kommer att vara dämpad.

Verksamheten i Glimminge plantering har de senaste åren minskat kraftigt och sommaren 2012 kommer den i det närmaste att upphöra.

Om Glimminge plantering sälj stärks kommunens kassa med ett antal miljoner och vi kommer att slippa de årliga driftskostnaderna och därmed bidraga till att få en budget i balans 2012-2013

Härmed yrkar vi att Burlövs kommunfullmäktige beslutar:

att snarast avyttra och sälja Glimminge plantering.

Burlöv den 13 maj 2012

Lars-Anders Espert                                                   Doris Brunstorp

Lisbeth Jönsson                                                         Ruth Palm

Claes-Göran Bruun                                                    Richard Pehrson

Christer Swahn                                                           Inga-Lill Melcher

Motionen har nu bifallits av kf.

Glimminge Plantering kommer att säljas inom snar framtid.