Motion 5 | Sverigedemokraterna i Burlöv

Motion 5

 

Motion till kommunfullmäktige i Burlöv.

Sälj Glimminge plantering.

Burlövs kommun står inför stora investeringar de närmsta åren. Speciellt skolbyggnader t.ex Humlemadskolan samt två sex avdelningars dagis. Ett i Åkarp och ett i Arlöv.

Dessa byggnader kommer att kosta  närmre 150 miljoner i investeringskostnader. För att undvika kraftig upplåning och undvika skattehöjningar så måste Burlövs kommun sälja av och realisera bundet kapital, som ligger inlåst i fasta tillgångar.

Arbetet med att få en driftbudget i balans ( ett absolut krav) och en finansierad investeringsbudget kan blir svårt att förverkliga.

Socialbidragskostnaderna i Burlöv  är mellan 5 och 15 gånger högre än i våra grannkommuner.

T.ex så är Vellinge kommuns proportionella kostnader endast 2 miljon. Tio gånger mindre än i Burlöv

Verksamheten i Glimminge plantering har de senaste åren minskat kraftigt och kommer närmast att vara obefintlig.

Om Glimminge plantering sälj stärks kommunens kassa med ett antal miljoner och vi kommer att slippa de årliga driftskostnaderna och därmed bidraga till att få en budget i balans

Härmed yrkar vi att Burlövs kommunfullmäktige beslutar:

att snarast avyttra och sälja Glimminge plantering.

Lars-Anders Espert                                                   Doris Brunstorp

Lisbeth Jönsson                                                         Ruth Palm

Claes-Göran Bruun                                                    Richard Pehrson

Christer Swahn                                                           Inga-Lill Melcher

Motionen har bifallits av kf. men inte verkställt av de styrande socialdemokraterna. Det är fortsatt ”låt gå politik” som råder.