Motion 6 | Sverigedemokraterna i Burlöv

Motion 6

ARLÖV 2012-04-16

MOTION till Burlövs kommunfullmäktige.        

 Mindre matsvinn på måltider i kommunen.

Idag tillagas skolmaten i Dalslundsskolans kök till kommunens dagis och skolor .

Personalen på dagis och skolor beställer antalet matportioner ca 2 veckor innan den skall levereras av köket.

Maten tillagas och kyls ner innan leverans för att sedan värmas upp på respektive intagsställe.

Då beställningen skall göras så pass långt i förväg så blir det ofta så att man får kasta många portioner. Om man beställer till t.ex. 21 barn en dag och 8 barn blir sjuka så kastas dessa portioner.

Samma problem finns på alla mottagningsplatser. Det är som att kasta kommunens skattepengar i en ”brunn matavfallspåse” varje dag.

Matavfallet används till biogasproduktion i Kristianstad och av restprodukten blir det jordförbättringsmedel. Detta är slöseri med mat och skattepengar. Oacceptabelt.

En del avdelningar kastar 2-3 avfallspåsar per dag med matrester.

 

Vi yrkar:

att kommunfullmäktige ser över och ändrar på rutiner och beställningssystem så att svinnet kan minimeras.