Motion 2 | Sverigedemokraterna i Burlöv

Motion 2

Till kommunfullmäktige i Burlöv.

Motion om säkerheten på Svenshögsområdet med tillhörande skola och idrottshall.

Under senare år har biltrafiken ökat på gångbanorna på Svenshögsområdet. Då avser jag inte tjänstefordon i anknytning till arbete på området utan helt vanliga bilar som kör olagligt på gångbanorna. Dessa tar sig som regel in vid övergångsstället på Dalbyvägen intill vårdcentralen för att fortsätta på gångbanorna förbi skolan eller förbi nr, 130-huset vidare mot golfbanan och Vårbogården. Många av dessa olagliga trafikanter visar heller ingen hänsyn till gående utan använder gärna tutan för att bana väg.

En enkel och ganska billig lösning på problemet är att sätta upp låsbara passagegrindar av något slag vid övergångsstället på Dalbyvägen (vårdcentralen) och vid övergångsstället i korsningen Dalbyvägen-Rapsvägen samt förlänga det befintliga staketet på Dalbyvägen i östlig riktning fram till första trädet (se bifogad skiss). Jag utgår från att Burlövsbostäders vaktmästeri redan ansvarar för befintliga låsbara grindar på området och att två till inte skulle innebära nån extra arbetsbelastning.

Jag yrkar att kommunfullmäktige beslutar om åtgärder enligt förslaget ovan för att höja säkerheten fär våra skolbarn och boende på Svenshög.

Ingvar Olsson

Motionen bifölls enhälligt på kommunfullmäktige den 16 nov. 2015