Motion 1 | Sverigedemokraterna i Burlöv

Motion 1

Motion till Burlövs kommunfullmäktige.

Ägardirektiv till allmännyttan Burlövs Bostäder AB angående ombildning av ägandeformen och försäljning av Burlövs Bostäders 20 hyresvillor på Pilevallen. I första hand till de boende som så önskar.

Då Burlövs Bostäder bildades för mer än 55 år sedan var målsättningen att tillhandahålla billiga och bra bostäder till de människor som bodde och arbetade i kommunen. Den målsättningen har de senaste 30 åren förvanskats och idag fungerar i praktiken till stor del Burlövs Bostäder AB som bostadsförmedling åt migrationsverket och den invandring som det medför. Resultat har blivit stor bostadsbrist i kommunen. 2017 står c:a 7300 i BurlövsBostäders bostadskö.

De 2500 hyresbostäderna i allmännyttan som BB. äger utgör c:a 38 % av kommunens totala bostadsbestånd. Denna andel tillhör de högsta i landet. Motsvarande andel i allmännyttan, Malmös MKB är endast hälften så stor.

I Burlövs Bostäders bostadsbestånd i Arlöv har c:a 70% av de boende invandrarbakgrund. ”Svenskar” flyttar från BB p.g.a. att man inte vill bo i så invandrartäta områden. På Humlemad- och Svenshögskolan har mer än 90 % av eleverna annat språk än svenska som ursprungsmodersmål. Föräldrarna flyttar barnen till skolor i andra kommuner av samma orsak. 2017 går 450 barn i andra skolor utanför kommunen. ”Socialbidragen” i Burlöv är tio gånger högre än i våra grannkommuner. Denna utveckling överbelastar och raserar integrationen med ökad segregering och stora sociala problem som följd. Denna verklighet är helt oacceptabel och skadar Burlövs Bostäder och därmed också kommunen. Denna utveckling vill vi i SD Burlöv sätta stopp för.

Om Burlövs Bostäder skall vara med och bygga på det kommande Kronetorpsområdet i framtiden så måste på sikt andelen i allmännyttan understiga 25 % av kommunens totala bostadsbestånd.

Vår inställning är att människan själv skall kunna äga sin bostad om man så önskar.

Boendet blir då billigare på sikt och inflationsvinsten tillfaller den enskilde lägenhetsinnehavaren och inte kommunen som i dag.

Härmed yrkar jag att Burlövs kommunfullmäktige beslutar:

att ge Skärfläckan/Burlövs Bostäder AB ägardirektiv om att ombilda ägandeformen och försälja de 20 villorna på Pilevallen antingen som bostadsrätter eller avstycka fastigheten till enskilt ägda bostäder. I första hand skall villorna säljas till de boende som så önskar.

Lars-Anders Espert

Sverigedemokraterna

Motionen är ännu inte bifallen i Kommunfullmäktige