Islam påverkar vårt samhälle | Sverigedemokraterna i Burlöv

Islam påverkar vårt samhälle

Islam påverkar vårt Svenska demokratiska samhälle.

Islams påverkan på det svenska samhället är oroande på grunda av att de mest extrema grupperna med hjälp av t.ex. sharia (religiösa lagen) vill motverkar västerländska kultur och demokrati. Vår demokrati och kultur är de fundament som vårt samhälle bygger på, vilket inkluderar t.ex. religionsfrihet, jämlikhet, frihet, gemenskap, valfrihet och sist men inte minst lika behandling inför lagen.

Islamisterna t.ex. Wahhabism eller Salafism är två mycket fundamentalistiska inriktningar inom islam som mycket aktivt motarbetar vår västerländska kultur och demokrati. Dessa två inriktningar stödjer inte den samhällsform  som vi har i väst i dag. Det innebär att Wahhabism eller Salafism  aggressivt och aktivt försöka ändra på samhället så det kommer att passa in i ”radikala muslimers” syn på hur samhället bör se ut, samt att samhället ska styrs av Islams budskap genom Sharia.

Vad innebär sharia lagarna för något? Sharia är t.ex. Kvinnan kan i vissa fall stenas om äktenskapsbrott har begåtts, man hugger av händer på tjuvar. För mindre brott piskas man m.m. Sharia tillåter också barngifte och månggifte. Hederskulturen finns, unga tjejer och killar utsätts för hedersvåld och hedersmord om det på något sätt har skändat familjens heder. Det är några av flera saker som islam kan komma att införa om de får större inflyttande i vårt samhälle. Är det något Ni vill ha i vår Svenska demokrati?

Vad innebär detta för er vanliga medborgare om sharialagar skulle införs i Sverige! Följande inskränkningar kan bli verklighet i era liv vare sig ni vill eller inte om islamisterna skulle komma till makten. Tyvärr är det inte fråga om, utan när det sker om Socialdemokraterna eller Moderaterna får fortsätta att tävla om vem som har de liberalaste lagarna angående t.ex. invandring efter valet 2014. Här finns bara en räddning, en röst på Sverigedemokraterna

För att nämna några inskränkningar som kommer att beröra er:

 1.     Inget fritt klädesval för kvinnor utomhus, utan hijab, (slöja) eller niqab kommer att gäller.

2.      Inga pubar/fester med alkohol.

3.       Inga fläskprodukter i maten.

4.       Begränsad musik.

5.       Inga kvinnlig sporter.

6.       Inga hundar. 

7.       Kvinnor ska vara hemma och fostra barnen.

8.       Kvinnor ej myndiga. I extremfall får de inte ens köra bil.

9.       Begränsad  -sensurerad  TV/Radiosändning.

10.   HBT straffas hårt/ t.o.m.avrättning kan bli följden.

11.   Judar/Kristna & oliktänkande förföljts.

12.   Sharia är lagen och sist men inte minst alla icke muslimer blir 3:e klassens medborgare.

Frågan är hur snabbt och hur mycket förändringarna kan komma att ske för att vara radikala muslimer tillags i vårt samhälle. Redan i dag påverkas ekonomin till den grad att äldre inte har råd med sjukvård, mediciner och ett värdigt liv på sin pension efter att ha betalt skatt hela sitt liv. Däremot så ser staten till att uppfylla krav som radikala muslimer ställer.

Om ni inte tror på vad som har skrivits här i texent så kan ni ta en tillbakablick på vad som har hänt i Sverige och norra Europa de senaste året. Vi börja med Socialdemokraten Omar Mustafa skandalen där Omar hade starka kopplingar till muslimska brödraskapets krets i muslimska världen. Där flera antisemitiska uttalande hade gjorts från olika föreläsare som muslimska råder har bjudit in, där Omar var ordförande. Med hederskulturen har vi t.ex. haft flera incidenter och mord under de senaste åren. Se vad som sker i England och Frankrike, hur de har islamiserats. England och Frankrike är några år förre Sverige i islamiserings  processen. Glöm inte alla särkrav och förmåner som muslimer får, som ni – svenska folket får betala.