Information | Sverigedemokraterna i Burlöv

Information

Information

Burlövs Väl samarbetar från och med 2009 till 100 % i samtliga val med Sverigedemokraterna.

Vår förening heter nu Sverigedemokraterna Burlöv

På valsedlarna till valet står det endast Sverigedemokraterna
Vänsterpartiets kommunism har sedan revolutionen 1917 skördat 180 miljoner människoliv – detta mördande pågår fortfarande i några diktaturledda länder.
Deras folkmordspolitik får t.o.m nazisternas illdåd under andra världskriget att blekna.

”Flyktingbluffen”
Påståendet ”apatiska flyktingbarn” har de senaste åren gett möjlighet att få uppehållstillstånd här i Sverige och Burlöv. Av alla länder har bara Sverige hänvisat till detta nypåkomna fenomen. Det nya ”trixet” att få uppehållstillstånd är att kalla sig för ensamkommande flyktingbarn. Så gott som alla är ynglingar strax under 18 år och i stort sett är inga flickor. Varför ? Dessa män har gått några år i skolan,är arbetslösa och fattiga. De kan utses till militärtjänstgöring i hemlandet. De fungerar ofta som förpatrull och inkörsport till Sverige för övriga familjemedlemmar. Barn är aldrig utsatta för hot av dödsstraff och förföljelse, inte för att de är barn, oavsett om de kommer från en diktatur eller demokrati. Möjligtvis är det deras föräldrar som är det. Har de begått ett ungdomsbrott i hemlandet tycker vi att de naturligtvis skall dömas i sina hemländer och inte komma hit här för att undgå straff och leva på bidrag här.
Vi Sverigedemokrater anser att det är helt felaktigt med denna ”blufflyktingmottagning”. C:a 2500 ynglingar kommer till Sverige senaste året. Vi skulle gärna se att Pia Kjaersgaards och Danske Folkepartis flyktingmottagningspolitik infördes även i Sverige.

Sverige tar procentuellt i förhållande till befolkningsmängden emot flest flyktingar i hela världen.

T.ex tio gånger mer än Tyskland, tjugo gånger mer än Finland o.s.v.

I Sverige avlider årligen
6000 personer p.g.a. alkoholskador, 600 i trafikolyckor, 300 av narkotikamissbruk 0 (noll) personer av våra miljörena och säkra svenska kärnkraftverk. Barsebäck-världens bäst placerade kärnkraftverk ligger mitt i konsumtionsområdet – oavsett danskarnas avundsjuka inställning.
Trots detta hör och häpna har nu (s) (v) (mp) och(c) stängt båda Barsebäcksreaktorerna – helt huvudlöst.
Elströmmen därifrån är den billigaste, renaste och mest miljövänliga. Vindkraften är 5 gånger dyrare. Importerad el gjord av kol från Danmark och Polen den smutsigaste.
Sverigedemokraterna Burlöv vill inte stänga Barsebäck utan vi vill starta upp de stängda Barsebäck 1 och 2 igen och om vi blir i behov av mer elenergi bygg ett nytt Barsebäck 3 intill de båda befintliga.
Växthusgaserna har de senaste hundra åren höjt medeltemperaturen med +5 grader. Isarna på nord-sydpolen smälter. Isbjörnarnas existens hotas.Vattenytan i världhaven kommer att stiga flera meter och tvinga miljoner människor på flykt. Översvämningarna i New Orleans i samband med orkanen Katrina kan vara en effekt av detta. Bl.a.därför vill Sverigedemokraterna Burlöv behålla Barsebäck.Inga växthusgaser här inte.

Sverigedemokraterna Burlöv vill stoppa och förbjuda omskärelse på försvarslösa barn. Omskärelse på barn är stympning och grov misshandel. Omskärelse praktiseras av judar och muslimer.
Brukar inte barnmisshandel var straffbart? Skall endast få ske då personen är myndig och själv vill.

Socialdemokraterna vill stifta en lag som ger invandrarna förtur på arbetsmarknaden och kommer att diskriminera svenskarna. Moderaterna och de andra partierna samtycker.

Allianspartierna (m, fp, c, och kd,) har nu gett klartecken till större arbetskraftsinvandring från bl.a. Asien och Afrika. Avsikten var att få in specialister om det var brist på dessa inom landet. Resultatet blev att det under 2009 kom in 14 000 personer städpersonal, restaurangpersonal och andra lågutbildade ! – Lågutbildade arbetslösa människor har vi tillräckligt av. Dessa 14 000 jobbar dessutom ofta svart med mycket låga löner och konkurrerar ut arbetslösa svenskar, som inte får arbete.
En svensk fattigpensionär som bott, arbetat och betalt skatt hela sitt liv i Sverige kan få högst 7430:- /mån efter skatt i bidrag. En invandrad s.k. ”flykting” som aldrig betalt en svensk krona i skatt och varit samhället till last på heltid, kan i äldreförsörjningsstöd = ”socialbidrag” erhålla 9780:-/ mån. Alltså 2350:- mer. Dessutom kan de åka hem och bo i sitt ursprungsland upp till ett år och få pengarna nedsända. Då har tydligen skyddsbehovet upphört och man är inte flykting längre ! Vi Sverigedemokraterna vill sätta stopp för detta missbruk och dessa tokigheter.

Är du nöjd med Burlövs kommun?

Ekonomin i Burlövs kommun är ansträngd och därför ska det sparas och göras inskränkningar på en rad områden. Horribelt nog så är det våra barn och gamla som blir lidande i första hand. Barnens näringsbehov blir inte längre tillgodosedda !
Samtidigt så serveras nötköttsalternativ till vissa grupper (av religösa skäl) vilket både är dyrare och orättvist.

Sverigedemokraterna Burlöv vill ändra detta !

Några exempel på Sverigedemokraterna Burlövs ändringsförslag till nämndernas budget för år 2013.
” Max 25 elever per klass
” Reducering av en tjänst inom centralförvaltningen
” Ta bort gupp på genomfartsgatorna så att trafiken kan flytta lungt och mjukt på körbanerna.
” Ökade resurser till äldrevården i stället för att (som s och m vill) tillsätta ”tjänst för utåtriktat flyktingarbete” och integration av arbetslösa flyktingar. Sverigedemokraterna Burlöv vill i första hand hjälpa flyktingar att återvända, hemlandsintegrering i deras ursprungsländer.
” Sälj delar av Burlövs Bostäder till de boende i takt med efterfrågan så att de som bor där kan få del av inflationsvinsterna. I dag tar kommunen vinsten.
” Hemspråksundervisningen kostar 2 miljoner kr årligen i Burlöv. Hemspråksundervisning skall endast ges till återvändande flyktingar.
” Socialbidragen minskas genom att utländska medborgare och s.k. flyktingar som ej längre är i behov av skydd repatrieras (återsänds) till sina hemländer. Socialbidragen närmar sig nu 30 miljoner per år i Burlöv. Detta är 20 gånger mer än vad socialbidragen kostar i t.ex.Vellinge. Vi vet att 2/3 av socialbidragstagarna har invandrar och flyktingbakgrund.
Nu kommer eländet vid bommarna i Åkarp att få ett slut då järnvägen byggs ner i ett tråg i samband med att trafikverket bygger ut stambanan till fyra spår

Vi bryr oss! Gör du?

Sverigedemokraterna Burlöv

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss? Ring ordf. Lars-Anders Espert . 040 – 464049 , e-mail: larsanders.espert@bredband.net

eller besök

www.burlov.sverigedemokraterna.se

Burlövs Väl samarbetar med Sverigedemokraterna. F.o.m. 2010 är föreningens namn Sverigedemokraterna Burlöv

Vi samarbetar nu till 100% i alla val.

Europaparlamentsvalet  2009, 2014

Riksdagsvalet sept.2010, 2014

Regionvalet (Skåne län) sept.2010, 2014

Kommunvalet sept. 2010, 2014

Kyrkovalet i sept. 2009, 2013

Besök gärna www.sd-kuriren.info för dagliga nyheter.
En uppskattning av de totala bruttokostnaderna för den
massiva flyktinginvandringen till Sverige sedan 1985.

Man kan räkna på flera sätt, inget ger något exakt svar. Det blir en uppskattning.
Däremot får alla flyktingar som får beviljat permanent uppehållstillstånd tillgång till samma förmåner som andra svenskar som är mantalsskrivna här. T.ex. Förskola och dagisverksamhet, skolundervisning, sjukvård, tandvård, äldreomsorg, sjukförsäkringssystem, pensionssystem, socialbidrag, bostadsbidrag, hemspråksundervisning, svenskundervisning, starta eget bidrag, tolkservice, arbetslöshetskassa o.s.v. o.s.v.
Vi vill ge Dig lite exempel på en uppskattad totalkostnad för en så kallad genomsnittsflykting som skall integreras i vårt samhälle.

Vi räknar nu på årskostnad / medelflykting (barn – vuxen -pensionär)
Landstingskostnad: I huvudsak sjukvård och tandvård. Region Skåne har en budget på c:a 28 miljarder, vi vet att det bor i runda tal lite mer än en miljon här. Alltså c:a 21000:-/ person
Kommunkostnad: I Burlövs kommun är budgeten för 2010 i runda tal 600 miljoner och vi är c:a 16000 invånare. Alltså c:a 37000:-/person
Statens kostnad: Barnbidrag. (c:a 1300 s.k. flyktingar har kommit in till Burlöv sedan 1985 ungefär 20 % uppbär barnbidrag 12 mån x 1050:- Alltså c:a 2500:-/ person
Bostadsbidrag. Av de 2000 som har kommit hit har endast cirka 400 personer fått ett riktigt arbete. Alla de andra går på någon form av bidrag eller har pensionerats (i hopplösa fall sker det redan vid 55 år). En genomsnittsflykting erhåller om det finns tre personer i familjen c.a 9000:/person
Hemspråk och svenska för invandrare i Burlöv c:a 2900:-/ person
Starta eget bidrag 138 milj. i Skåne. C:a 1400:-/ person
”Pensioner” – äldrestöd till äldre som är i pensionsålder c:a 8800:-/person
Till detta kommer andra kostnader t.ex Migrationsverkets och kriminalvårdens.
Vi vet att deras brottslighet är större än medelsvenskens. Vi vet att c:a 70 % av internerna på fängelserna har utländsk bakgrund. I denna beräkning har inte migrationsverkets kostnader tagits med. Deras tandstatus är mycket sämre än normalt i Sverige, de blir också sjukare tidigare än en svensk när de blir äldre – alltså merkostnader. Det finns säkert mer man kan leta upp men ovan nämnda är det viktigaste.
Vi kommer då upp i en kostnad / genomsnittsflykting på i runda tal 75000:- / år
I Burlöv har vi tagit emot ganska exakt 2000 st. med flyktingstatus sedan 1985
Med reservation för att några av dessa har avlidit eller åkt hem under tiden blir bruttoflyktingkostnaden bara här i Burlöv då över

100 miljoner kronor/ år. Till Sverige har det på dessa 26åren kommit in mer än 900 000 s.k. flyktingar som är (flyktingrelaterade)
Det är dina pengar genom skatter som bekostar detta! Har du blivit tillfrågad?

Detta samtidigt som skatten snart kan komma att behöva höjas här i Burlöv!

Sverigedemokraterna Burlöv motsätter sig denna kostsamma massinvandring!

Vi behöver satsa på våra barn – det är dom som är framtiden.
Våra gamla har rätt till en värdig ålderdom – det är trots allt de som har byggt upp vårt land.

Är inte detta viktigare än att skattepengarna går till ett mångkulturellt experiment som är dömt att misslyckas?
Tyvärr så är ”invandringspolitik och integration” heliga begrepp för s, m, fp, v, mp, kd, c
Ja kort sagt alla de gamla etablerade, förstelnade partierna.

Men du kan ändra på detta. Tänker Du göra det?

Sverigedemokraterna Burlöv