Handlingsprogram | Sverigedemokraterna i Burlöv

Handlingsprogram

Sverigedemokraterna Burlöv.
Handlingsprogram 2014-2018
Här är några av våra viktigaste politiska idéer.
Det politiska arbetet sker på kommun-, region- och riksnivå.

I valet 2014 vill vi minska massinvandringen och den felaktiga flyktingmottagningspolitik som socialdemokrater och moderater m fl. har bedrivit här i Burlöv sedan 1985. C:a 5000 personer står i Burlövs Bostäders bostadskö. De som står sist i kön kommer inte att få bostad inom överskådlig framtid

Flyktingmottagningen besätter c:a 50 lgh/år. Endast 6 % är flyktingar enligt FN-konv. Övriga är ekonomiska flyktingar och kommer hit bl.a. som anhöriginvandring .Utbildningen hos merparten är låg. De flesta hamnar i bidragsberoende och långtidsarbetslöshet. Integreringen har kollapsat.Höghusen i Arlöv förvandlas oavbrutet till segregerade, bidragsberoende bostadsområden.
I skolorna på Svenshög och Humlemaden har c:a 90 % av barnen annat språk än svenska som ursprungsmodersmål. Andelen elever i grundskolan som inte får godkända avgångsbetyg i kärnämnena är bland de sämsta i landet. Socialbidragskostnaderna i Burlöv ligger runt 27 miljoner/år och är åtta gånger större här i Burlöv än i våra grannkommuner. Tjugo gånger högre än i Vellinge kommun.

Det är dags för paus i flyktingmottagningen ! Den politik som (s),(m) och de andra partierna har fört är felaktig.
OM VI FÅR DITT STÖD – Kommer vi att ändra på detta efter valet! Är Du intresserad av vår politik? Vill Du bli medlem? Kontakta oss.
Gå in på    www.burlov.sverigedemokraterna.se 

Sverigedemokraterna Burlöv är det enda partiet i kommunfullmäktige som vill stoppa den förödande flyktingmottagningen som pågår här och har gjort så sedan 1985. 27 års vanskötsel, som Socialdemokrater, Moderater och de andra småpartierna har åstadkommit.
Flyktingmottagningen skall definitivt upphöra. Uppehåll skall endast ges för begränsad tid vid skyddsbehov. Flyktingar som lever på socialbidrag här erbjuds återflyttningshjälp till deras hemländer, repatriering, när så är möjligt. Sverigedemokraterna Burlöv anser att flyktingar gör bättre nytta om de åker hem och bygger upp sina hemländer i stället för att leva på bidrag här.
P.g.a. massinvandring genom flyktingmottagningen går cirka 2/3 av socialbidragen till så kallade flyktingar.
Minst 90 miljoner om året kostar den havererade flyktingpolitiken i Burlöv. Skattepengarna i Burlöv räcker nu inte längre till skolundervisning, äldreomsorg och sjukvård. Trots världens högsta skatter, som Du betalar. Bostadbristen i Burlöv är stor på grund av att Migrationsverkets flyktingmottagning tar en stor del av de lägenheter som blir lediga i BurlövsBostäder. De nyanlända erbjuds genomgångslägenhet och får på så sätt förtur i bostadskön. I BurlövsBostäders bolagsordning stod före ändringen som skedde i fjor att man i första hand skall tillhandahålla goda bostäder till kommunmedlemmarna. Nu går lediga lägenheterna till Asiater,Afrikaner, araber och muslimer.
Kommuninvånarnas intressen skall prioriteras innan vi försöker lösa de stora världsproblemen.
Stoppa importerad brottslighet. Livstids utvisning vid allvarlig brottslighet.
Sverigedemokraterna Burlöv vill först satsa på Dig som redan bor här.
Sverigedemokraterna Burlövvill införa danska flykting och asyllagar i Sverige.

Sverigedemokraterna Burlöv vill att den kommande utbyggnaden av stambanan till fyra spår i Åkarp sänks ner i ett tråg. Ljuddämpande bullervallar och barriärer måste skapas utmed järnvägen i Arlöv och Åkarp. Vid Alnarpsvägen måste även bommarna bort. Bygg ny viadukt ( likt den i Hjärup) där nya Österleden kommer att korsa stambanan och ny bro i Sockervägens förlängning så vi får bort trafikeländet på Alnarpsvägen.
Kvar inne i byn får vi endast lokaltrafiken och därmed också säkrare skolvägar.

Öppna Sockervägen för genomfart så minskar biltrafiken förbi Södervångskolan på Alnarpsvägen

Sverigedemokraterna Burlöv vill låta de boende som vill i Burlövs Bostäder få äga sin egen bostad(bostadsrätter) så att boinflytandet ökar och hyran blir lägre på sikt. Då får Du själv nytta av inflationsvinsterna och värdeökningen på din bostad. Idag tar kommunen, som äger BurlövsBostäder hand om värdeökningen.Känn Dig plåst på de pengarna.

Sverigedemopkraterna Burlöv vill ej stänga Barsebäck. Världens säkraste och bäst placerade kärnkraftverk. Trots danskarnas avundsjuka. Elströmmen därifrån var den billigaste och mest miljövänliga. Härifrån kommer inga växthusgaser. Vindkraft är fem gånger dyrare. Elimport från Danmark och Polen den smutsigaste.
Vi skall vara självförsörjande på elproduktion i Sverige.
Sverigedemokraterna Burlöv skulle gärna sett att Barsebäck 1 och 2 inte stängdes.  Blir vi i behov av mer elenergi bygg ett nytt Barsebäck 3 intill de två nuvarande aggregaten.

Sverigedemokraterna Burlöv tycker att nu får det vara nog med utbyggnaden av gupp och bullriga gatstensbeläggningar på genomfartsgatorna. Bussarna kommer knappt runt i minirondellerna och restiden förlängs med flera minuter vid passage genom Burlöv.
Bilarna tvingas ta omvägar och utsläppen ökar vid detta bromsande och gasande.

Vi vill om det absolut behövs vid övergångsställen endast bygga ”mjuka minigupp”

Sverigedemokraterna Burlöv vill göra cykelbanorna mer cykelvänliga, bort med höga kantstenar som slår i cykeldäcken när man korsar körbanorna.