Euro-valutavalet | Sverigedemokraterna i Burlöv

Euro-valutavalet

Sverigedemokraterna Burlöv
I EURO-valet (valutavalet) avgjorde DU Sveriges existens eller nedmontering.

Utan nationell penning- ränte- och finanspolitik är ett land inte längre en självständig stat.

Ett svenskt införande av EURON medför att kronan försvinner och SVERIGE upphör som en fri nation.

I Europa har vi under 1900-talet haft ett Nazistisk och ett Kommunistisk imperiebygge – två katastrofer

Argumenten för EURON som valuta är inte ekonomiska utan politiska. EURON är skadlig för ekonomin,
men behövs för att en kapitalistisk, totalitär superstat skall kunna bildas.

EURON är inkörsporten till bildandet av en överförmyndarstat, där gamla nationer och demokratier rationaliseras bort.

Vad som händer med den Svenska välfärden är det andra än vi svenskar som kommer att besluta om.

Den Svenska kronan är inte bunden till andra valutor, den är ”flytande” därför har vi idag en lägre arbetslöshet i Sverige än i Eurovalutaländerna.

Om EURON införs är risken stor att arbetslösheten ökar.

Tyskarna har 5  miljoner arbetslösa. De ångra bittert  att de införde Euron.

Livegenskapen” avskaffades i SVERIGE på medeltiden. Det vill vi inte återinföra.

Sverigedemokraterna vill inte var med om att återinföra detta förmyndarskap.

Därför röstar vi nej på valdagen

Sverigedemokraterna Burlöv

säger nej till ökad överstatlighet och nej till ”monsterbygget” EU

Vi vill bevara Sverige som en suverän nation

Ta Sverigedemokraternas valsedel