Burlöv – Flygblad maj 2014 | Sverigedemokraterna i Burlöv

Burlöv – Flygblad maj 2014

 

Knäppskallar ”kör över” Burlövs kommun

Allianspartierna (Reinfeldt och hans kompisar) med stöd av Mp. V. och S. kör nu över Sveriges kommuner och vår självbestämmanderätt på ett odemokratiskt och diktatoriskt sätt. Sovjetfasoner. Allianspartierna tvingar nu Burlövs kommun trots bluffen med ensamkommande ”flyktingbarn” att placera dem i boende på Segegården i Arlöv. Kommunen har nu anställt sju personer för att ”vakta” 20 stycken dygnet runt till en kostnad av 1900 kronor/ dygn och flykting. Det blir 38000 kr/dygn och 13 milj./år som Du, skattebetalare, får betala. Det är landsförräderi nog med den befintliga flyktingslussen på Park hotell i Arlöv borta  på Kronetorpsvägen. Migrationsverkets bedömning är att det till Sverige i år kommer in 7 000 ensamkommande flykting”barn” och c:a 70 000 övriga asylsökande. I huvudsak asiater, afrikaner, araber och muslimer. Kostnaden för dessa under 2015 blir enligt deras beräkning 8 miljarder kronor (8 000 000 000) Det tar mer än åtta år i genomsnitt innan de kommer i arbete. 8 gånger 8 blir 64000 000 000 kr. Till detta kommer miljarder och åter miljarder för de senaste 30 årens mottagning. Där Sverige har Europas generösaste flyktingmottagning. Till detta finns det pengar i överflöd ! Inte konstigt att Din pension sänks några tusenlappar varje år. Var det inte något generöst parti som ville höja Din pension 50:- i månaden? Fantastiskt?

Om Alliansregeringen får hålla på så här så byter man ut och decimerar ”förintar/utrotar” den nuvarande Svenska befolkningen och den Svenska kulturen på några generationer.

  • På Humlemadskolan och Svenshögskolan har 90 % av eleverna annat språk än svenska som ursprungsmodersmål.  2/3 av alla skolelever i Arlöv har invandrarbakgrund.

  • Det är endast 75 % av eleverna i Arlövs avgångsklasser som når betygsmålen. Vilket gör att de inte får betyg som räcker för att söka in på gymnasium. Man kommer därmed inte in på högskolor och yrkesutbildning. Man hamnar i arbetslöshet och bidragsberoende.

  • Varje år får skolorna i Burlöv ta emot c:a 50 nyanlända invandrarelever (två klasser). Många av de som kommer från Afganistan och Somalia har oftast mycket kort utbildning. Flickorna i Afganistan fick inte tidigare gå i skolan. Många analfabeter.

  • Det motsvarar ytterligare två klassrum mer varje år. Vi behöver därför bygga nya skolar för mer än 500 miljoner de närmsta sju åren. Pengar som vi inte har. Burlövs kommun kommer att tvingas till att sälja ut Burlövs Bostäder som är värt 1.7 miljarder för att kunna bygga skolor till de nyanlända.

  • 60 % av de boende i Burlövs Bostäder har invandrarbakgrund

  • 7000 av Burlövs kommuns invånare har utländsk härkomst. 40 % av befolkningen.

  • Sedan 1985 har Burlövs kommun tagit emot 2500 personer som är flyktingrelaterade

  • Ungdomsarbetslöshet och kriminalitet är hög i Burlöv

  • Våra socialbidragskostnader är 20 gånger högre än i Vellinge, 15 gånger högre än i Lomma, 10 gånger högre än i Staffanstorp, 5 gånger högre än i Svedala o.s.v. Vi ligger i botten

  • Det finns många – många fler exempel på att integrationen inte fungerar i Burlöv.

Det har blivit för mycket. Vi klarar inte av att ta emot en enda flykting eller ensamkommande ”barn” till i Burlöv

Lägg Din röst på Sd. Det dröjer 5 år till nästa

Europaparlamentsval