Bluffen med de ensamkommande ”Barnen” fortsätter. Febr.2017 | Sverigedemokraterna i Burlöv

Bluffen med de ensamkommande ”Barnen” fortsätter. Febr.2017

Bluffen med de ensamkommande ”barnen” fortsätter.

EU har en befolkning på c:a 500 miljoner. I lilla Sverige är vi nästan 10 miljoner. Alltså en femtiondedel av EU:s befolkning. Trots detta så tog Sverige emot hälften av de ensamkommande ”barnen”, som kom till EU. Sverige tog enbart i fjor emot 36 000 ensamkommande. Det visar sig nu att en stor del av dessa har ljugit om sin ålder och påstår att de är under arton år. (Detta är gränsen för att kallas barn när man söker asyl). Det finns exempel på att man i verkligheten är betydligt äldre än 20 år. Utöver dessa ensamkom-mande kommer även asylsökande familjer med barn. Under de senaste två åren har vi fått in c:a 100 000 som är i skolpliktig ålder upp till 19 år. Till alla dessa måste kommunerna ordna skolundervisning. Många av de ensamkommande skickas hit av sina familjer i hopp om att de skall få uppehållstillstånd här. ”ANKARBARN” Därefter är det fritt fram att ta hit hela familjen som anhöriginvandring.

Av de ensamkommande kom c:a 70 % från Afghanistan (nästan enbart ynglingar kring 18 år) och en stor grupp från Somalia (ofta analfabeter). I huvudsak alla ensamkommande från dessa länder är inte flyktingar p.g.a. att de förföljs och hotas till livet. De söker sig till ett bättre liv i industriländer som i Sverige och Tyskland. De utvandrar från sina hemländer av ekonomiska skäl. Visst är dom fattiga och arbetslösa och de ser ingen bra framtid i sina hemländer. Det är beklagligt. MEN DET ÄR INTE TILLRÄCKLIGA SKÄL FÖR ATT FÅ ASYL HÄR. I Marocko finns uppskattningsvis 80 000 gatubarn. De senaste året blev det populärt för dem att ta sig till Sverige. De är ju inte flyktingar utan ekonomiska utvandrare. ”Lycksökare”. När Sverige utvisar dem så vägrar Marocko att ta tillbaka dem.

Lärarbrist / Lokalbrist: Vi har fått in 100 000 skolelever på två år som skall undervisas här i Sverige. Det är en hel årskull till utöver de som normalt föds i Sverige varje år. Vi måste nu ordna fram ytterligare c:a 5000 klassrum ! Var finns dom? Vi måste anställa ytterligare 15 000 lärare ! Som inte finns ! Vi har redan tidigare lärarbrist i Burlöv och Sverige. Vi måste bygga fler skolor och utbilda fler lärare. Som Du får betala

Staten ”tvångsförsäljer” de ensamkommande till kommunerna.

Den heltokiga regeringen Stefan Löfven (S/Mp) med stöd av V, C, och gamla folkpartiet har nu infört en lag som tvingar kommunerna att ta emot de ensamkommande. Ren diktatur. Kommunernas demokratiska självbestämmanderätt har skrotats. Alla partier som sitter i Burlövs Kommunfullmäktige utom vi Sverigedemokrater röstade för att ta 111 ensamkommande i fjor och ytterligare 100 i år. Dessutom så har Malmö kommun placerat 74 stycken på Park hotell bakom Coop-Forum på Kronetorpsvägen. Samtliga är nu mantalsskrivna i Burlövs kommun och därmed får vi ta kostnadern för alla dessa 285 ensamkommande ”barnen”.De nyanlända går först en introduktionskurs i Svenska. Därefter placeras de ut i våra ordinarie skolklasser. Det säger sig själv att de har problem att tillgodogöra sig undervisningen eftersom man inte behärskar Svenska språket. Lärarna får lägga ner mycket tid på dessa elever och då blir de övriga eleverna lidande av detta. Det är en katastrofal utveckling i Burlövs skolor och för våra elever. Vi motsätter oss allt detta vansinne.

Staten säljer de ensamkommande per styck till Burlöv för 1900 kronor/dag, 57000:-/ månad, 700 000/ år. Enbart för de 36 000 som kom i fjor betalar staten för att bli av med dem 25 miljarder till kommunerna.

Hur många av Er som jobbar eller är pensionärer kostar staten 57000 kronor / månad ?  285 ensamkommande till Burlöv blir 200 miljoner på ett år. Kostnader som Du får betala med skatter för denna BLUFF med de ”ensamkommande” barnen. De bör återvända och bygga upp sina hemländer som vi och våra föräldrar har gjort med Sverige. Givetvis kan vi inte skicka hem någon till länder där krig pågår. men så fort oroligheterna upphör så menar vi att alla naturligtvis skall skickas hem.

Elevflykt från Arlövs skolor. Var femte skolelever (c:a 450) barn i Burlöv väljer annan skola än den där man skulle gå. 80 elever från Arlöv väljer Dalslundsskolan. På Humlemad- och Svenshögskolan i Arlöv är mer än 90 % av eleverna födda utanför Sverige eller har föräldrar som är födda utanför Sverige. T.o.m. de föräldrar som kom till Sverige som arbetskraftsinvandring på 1950 och -60 talet flyttar sina barn till andra skolor i grannkommunerna eftersom det har blivit för mycket stök och mångkultur. I varje klass finns det oftast många olika modersmål från hela världen. Undervisningen hotar att kollapsa. På en skola har det på kort tid nyanställts fyra rektorer efterhand som de inte har orkat med sitt arbete. Det finns klasser där det endast finns en Svensk elev. Hur skall då flyktingbarnen kunna integreras i det Svenska samhället ?

Vi Sverigedemokrater tycker att det får vara slut på detta misslyckande och den felaktiga politik som är idag. Vi vill därför säga upp avtalet som alla de andra partierna röstade för i kommunfullmäktige. Burlövs skolor kan inte ta emot fler ensamkommande vuxna ”barn” från U-länder i Asien och Afrika. Om vi skall hjälpa dem så får vi i så fall hjälpa dem i deras hemländer.