Befolkningsexplosion i U-länderna jan. 2017 | Sverigedemokraterna i Burlöv

Befolkningsexplosion i U-länderna jan. 2017

Befolkningsexplosionen i världens u-länder.

En av orsakerna till att det finns 60 miljoner flyktingar i världen och då speciellt i ett område över norra Afrika bort mot Asien beror bl.a. på den enorma befolkningsexplosionen i U-länderna. Varje dag ökar jordens befolkning med motsvarande Malmö stads invånarantal. På 11 år har jordens befolkning ökat med 1 000 000 000 (en miljard). En otrolig siffra. Vad innebär det i verkligheten?? Fattigdom, brist på mat och rent vatten, hunger, sjukdomar, arbetslöshet och motsättningar mellan befolkningsgrupper, inbördeskrig o.s.v. Ett exempel är Syrien. Och sedan kommer flyktingströmmarna hit som drabbar oss.

Migrationen kostar i årets budget c:a 80 miljarder. Pengar som staten inte har utan lånar upp till denna massinvandring. När lånen skall återbetalas med ränta så får Du som skattebetalare plocka fram plån-boken. Betalar Du inte skatt så det räcker? Har Du inte fått lägre pension de senaste åren?

Försvarsbudgeten ligger strax över 40 miljarder. Migrationen kostar alltså två försvarsbudgetar. Nu när Ryssland visar hotfull krigföring i Ukraina och Syrien vill försvaret ha mer pengar. Då är det helt otänkbart. Men regeringen S/MP lånar utan tvekan 80 miljarder till flykting och migrationskostnader. Vi i SD häpnar !

Regeringen: Stefan Löfven S/Mp med stöd av V, C och ”gamla folkpartiet” begår LANDSFÖRÄDERI mot Svenska folket, Sverige, Burlövs kommun och DIG.  Vi måste vakna och stoppa denna enorma massinvandring av flyktingar, som på sikt utrotar Svenska folket.  Dina barns framtid. I Arlöv har redan idag de boende i Burlövs Bostäder invandrarbakgrund till c:a 75 %

Under de två senaste åren har Sverige tagit emot c:a en kvarts miljon asylsökande flyktingar. Enbart under hösten 2015 kom det som mest 10 000 / vecka. Under hela året totalt 163 000. Regeringen tvingar landets kommuner att ta emot de nyanlända och alla typer av boende har fyllts med flyktingar. Statsminister Stefan Löfven vill tredubbla mottagandet av kvotflyktingar och flyga dem till Sverige.

Bostadsbrist: Ja naturligtvis blir det bostadsbrist. I Burlöv har kommunen byggt baracker bakom Lidl, på Lillevången och det finns ett boende i ena längan på Arlövgården. Dessutom finns det ett stort privat boende ute i Sunnanå och ett flertal mindre privata boende i Arlöv och Åkarp. I dessa boende finns det idag plats till c:a 200 ensamkommande ”barn”. Dessutom lämnar Burlövs Bostäder över ett antal lägenheter till Nyanlända, trots att de inte har stått i bostadskön, som idag är mer än 7000 personer. Du som står i bostadskön, ung som gammal kan känna Dig blåst. Du har mycket små chanser att få någon lägenhet i Burlövs Bostäder överhuvudtaget. Fortsätter flyktingmottagandet som nu blir det helt stopp i många år.

Arbetslöshet: Det finns i Sverige över en miljon i arbetsför ålder mellan 19 och 65 år som inte arbetar. 1/4 av alla ungdomar under 30 år står utanför arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) vill ordna ”Gräddfil” åt Nyanlända så att de får förtur in på arbetsmarknaden. Arbetslösheten för utrikes födda är fem gånger högre än för inrikes födda. Efter tio år i Sverige är fortfarande två av tre utan jobb och lever på ”socialbidrag”. Det tar i genomsnitt 14 år innan de ”Nyanlända” blir självförsörjande. Hälften får aldrig något arbete. De blir bidragsberoende livet ut. Du betalar med hög skatt och låg pension. Grattis

Flyktingströmmen över Medelhavet är fortfarande mycket hög. Första halvåret över 300 000. Enbart Italien fick ta emot 23 000 under augusti månad. I januari tog Grekland emot 60 000. Prognosen i år en miljon till EU. Vi skall då veta att alla östeuropeiska stater (Visograd länderna) vägrar att ta emot fler.

Burlöv har tagit emot c:a 300 med uppehållstillstånd de sista två åren. Alla har fått förtur till bostad.

Det är bara att konstatera: ”Lilla Sverige” kan inte fortsätta som vi har gjort i mer än 30 år. Under dessa år har Sverige tagit emot flest av alla länder i förhållande till befolkningsstorleken. Det var Olof Palme (S) som började med detta spektakel med massmottagande av flyktingar. Vi har därefter tagit emot c:a 2 miljoner.

Får detta ”vansinne” fortsätta så hotas den Svenska Välfärden – som Du och Dina föräldrar har byggt upp –  att raseras till grunden.