Årsmöteshandlingar 2017 | Sverigedemokraterna i Burlöv

Årsmöteshandlingar 2017

 Vid årsmötet med Sverigedemokraterna Burlöv beslutades om följande val.

Till styrelse i Sverigedemokraterna Burlöv 2017

Ordförande   Lars-Anders Espert

1: vice ordf.   Christer Swahn

Ledamot        Lisbeth Jönsson

Ledamot        Ingvar Olsson

Ledamot        Roland Bäck

Ledamot        Rolf Hagmann

Ledamot        Tommy Andersson

Suppleant      Magnus Almroth

Suppleant      Tore Nilsson

Suppleant      Doris Brunstorp

 

Revisor              Morgan Johnsson

Revisor              Sonny Persson

Revisorsuppl. Bernt Melcher

 

Valberedningens sammankallande Christer Grevlund

Ledamot Sven Jönsson d.ä.  samt ledamot Morgan Johnsson  

                  

Ombud till Distrikt Skånes årsmöte.

Ord. Lars-Anders Espert , Roland Bäck samt Ingvar Olsson .

Ers. Tommy Andersson