Aktuell valpolitik september 2014 | Sverigedemokraterna i Burlöv

Aktuell valpolitik september 2014

valdagen har DU chansen – TAR DU DEN ?

Väljer Du fortsatt kostsam flyktingmottagning som Reinfeldt (M) Löfven (S)  och de andra ”tokstolliga” småpartierna.   ELLER Väljer Du bättre sjukvård – bättre skola – bättre äldreomsorg och inte  fler sänkta pensioner. Valet ärDITT Bli inte lurade en gång till

SD vill säga upp avtalet med migrationsverket och ”bluffen” med de ensamkommande ”vuxna barnen”. Vinner(S)valet blir det nytt avtal och fortsatt flyktingmottagning med stöd av (M) och de andra partierna.

SD vill stänga flyktingförläggningen PARK HOTELL i Arlöv och förläggningen på Arlövgården för ensam-kommande ”vuxna barn”.    Stoppa flyktingmottagningen.   Först får vi lösa de problem vi har fått i Arlöv.

SD vill stoppa importerad brottslighet. Livstids utvisning vid grövre brott.

SD vill att papperslösa gömda flyktingar (det finns idag c:a 25000 i Sverige), som har fått avslag på sin asylansökan och vistas illegalt i landet, inte skall ha gratis sjukvård och tandvård. De skall omedelbart utvisas och inte belasta vårt samhälle, som Du har byggt upp. Detsamma gäller för invandrad organiserat ”tiggeri” från Östeuropa.  Ge dem enkel biljett hem.   Vi vill förbjuda halalslakt.   Man kan inte tolerera djurplågeri.

SD vill införa förbud att bära Burka, Nikab och Rånarluvor på allmän offentlig plats.

Bostadsbristen i Burlöv är självförvållad eftersom den kraftiga flyktingmottagningen lägger beslag på alla hyresbostäder som blir lediga.

 SD vill satsa på våra ungdomar – det är dom som är framtiden

Nedan följer några exempel på kostnader för flyktingmottagningen, som Du får betala med hög skatt

Den totala bruttoinvandringen till Sverige 2013 var 117 000 personer. För 2014 är prognosen c:a 180 000   Antalet utlandsfödda i Sverige är i dag c:a 26 %. Regeringens utredare professor Jan Ekberg och Tullberg har kalkylerat att invandringens kostnader för 2013 var 125 miljarder, som staten har tvingats låna upp.

Ungdomsarbetslösheten i Skåne är 29 %. I Burlöv motsvarar det c:a 400 ungdomar (16-24 år). Samtliga arbetslösa i Burlöv är c:a 850 personer varav de flesta har flyktingbakgrund. Vem som helst utom regeringen fattar att vi inte behöver någon arbetskraftinvandring.

I dag har minst 90 % av de som sitter i svenska fängelser utländsk bakgrund.

Endast 9 % av alla asylsökande har id-handling, de flesta har slängt sina legitimationshandlingar.

80 % av alla svenska kvinnor som i år fyller 60 år kommer att få mindre än 10 000:- i pension

Nu får det vara nog med dessa tokigheter som enbart i Burlöv har en bruttokostnad på 100 miljoner

Valet står mellan fortsatt flyktingmottagning och mångkultur eller välfärd.

Vad väljer Du?

Det har blivit för mycket. Vi klarar inte av att ta emot en enda flykting eller ensamkommande till i Burlöv

 

Sverigedemokraterna

SD Burlöv näst största parti senaste valet

SD är det enda partiet i kommunfullmäktige som vill stoppa den förödande flykting mot-tagningen som (S) har bedrivet och fortfarande gör här och har gjort sedan 1985. Sverige omvandlas just nu till ett mångetniskt, mångkulturellt och mångreligiöst land. p.g.a. den katastrofalt generösa och felaktiga flyk-tingpolitik som övriga partier fortfarande be-driver i Burlövs kommun. Du betalar !

I riksdagen är Sverigedemokraterna det enda parti som vill ta itu med och skärpa lagarna som styr den katastrofalt ökande flyktingströmmen.  SD vill hjälpa flyktingarna i deras närområde så att de med tiden kan återvända till sin hemort. Enligt FN är 94 % av dessa ekonomiska invandrare och inte flyktingar. Man söker ett bättre liv. Burlöv kan inte vara en socialinrättning för hela världen

Pensionärena skall inte straffbeskattas hårdare än övriga skattebetalare som det är idag.

”Tokstollarna” S+Mp+V+C stängde Barsebäck. Elpriset har mer än fyrdubblats sedan Barsbäck stängdes. Kärnkraftproducerad el är miljövänlig. Subventionerad vindkraft är flera gånger dyrare. Elimport, gjord av kol från Danmark och Polen är den smutsigaste. De olje- och koleldade kraft-verken vräker ut luftföroreningar som påverkar klimatet negativt. Dessa utsläpp gör oss sjuka.

När Barsebäck stängdes fördubblades luftför-oreningarna och växthusgaserna ökade i Burlöv Ersättningselen tillverkas nu bland annat i ett gasturbinkraftverk i Malmö hamn. Ytterligare 200 personer kommer att dö varje år av de ökande avgasutsläppen.

0 (noll) personer avlider av våra ”miljörena” och säkra kärnkraftverk.

SD kan tänka sig att bygga ett nytt Barsebäck 3 när vi blir i behov av mer el. Finland bygger nu ytterligare ett nytt kärnkraftverk. I världen byggs eller projekteras ytterligare 60 stycken. Totalt finns i dag fler än 400 reaktorer.

Sverige skall vara självförsörjande på el.

Förbjud omskärelse av försvarslösa barn. Omskärelse är en stympning och grov miss-handel. Omskärelse praktiseras av judar och muslimer- Brukar inte barnmisshandel vara straffbart?     Omskärelse skall endast få ske  då man blir vuxen och själv kan bestämma.

Lars-Anders Espert är ordf. i Sverige-demokraterna och Din garanti för en förändrad politik i Burlöv. Sverigedemokraterna förändrar Burlöv de kommande fyra åren  –  om Du ger oss för-troende valdagen den 14 september.

SD vill på regionnivå minska sjukhusköerna genom att tillskapa fler vårdplatser. Vi kan inte göra besparingar för sjuka, handikappade och äldre när medelåldern, Sveriges befolkning och vårdbehovet ökar.

SD vill göra vårdcentralen mer tillgänglig. Det kan inte vara rimligt att sitta i telefonkö i flera timmar när man har 39 graders feber eller stark smärta för att få en akut tid på vårdcentralen. Vi vill korta väntetiderna i vården.

SD vill snarast bygga en ny förskola i Arlöv. Svenshögsskola rivs nu och ersätts av en ny för 165 miljoner. Detta pågår. Klart hösten 2015.

SD vill bygga ”MJUKA MINIGUPP” endast vid övergångsställen om det behövs. Annars inte.

SD vill bygga en allvädersbollplan i Arlöv med konstgjort gräs, som kan användas året runt.

SD vill göra cykelbanorna mer cykelvänliga, bort med höga kantstenar, som slår i cykeldäcken.

SD vill bygga fler seniorbostäder och bostadsrätter i centrala Arlöv och Åkarp eftersom behovet ökar.

SD vill inte att Burlövs Bostäder skall vara bostadsförmedling till Migrationsverket. Ge företräde till dem som redan bor i Burlöv

SD vill inte ha några skattehöjningar