Aktuell politik augusti 2014 | Sverigedemokraterna i Burlöv

Aktuell politik augusti 2014

Befolkningsexplosionen

på jordklotet ökar flyktingströmmen till Burlövs kommun. Det innbär ökande kostnader och fler i bostadskön.  Jordens befolkning ökar med Malmös befolkning varje dygn. C:a 300 000 personer. På ett år blir ökningen cirka 90-100 miljoner. Tragiskt nog i huvudsak i de fattiga U-länderna. I de utvecklade industriländerna som t.ex. Japan och Italien minskar befolkningen. I dessa två länder föds det endast 1,1 barn/familj. För att befolkningen i ett land inte skall minska måste födelsetalet ligga på 2,1 det gör vi ungefär i Sverige. När vår tideräkning började år 0 var vi ungefär 100 miljoner människor på hela jordklotet. Sen tog det 1500 år fram till medeltiden innan vi blev en miljard. Idag är vi c:a 7,3 miljarder människor på jordklotet. Den sista miljarden tog endast 11 år. En katastrofal utveckling, som leder till fattigdom, svält, brist på dricksvatten, miljöproblem och inbördeskrig med flyktingströmmar till Europa och överbefolkning som resultat.

Storstäderna i t.ex. Kina har idag så förorenad luft att det är direkt skadligt att vistas i.

Flyktingströmmen till Sverige ökar nu kraftigt

Den lavinartade ökningen av flyktingar till Sverige tvingar nu Migrationsverket att hitta nya boende som skall finansieras med Dina skattepengar. 10 miljarder bara för de som kommer hit i år. Varje vecka kommer nu c:a 2000 nyanlända. Denna asylpolitik har de andra partierna fört sedan 1985.

Antal asylsökande till Sverige

de senaste åren:

2009                24194                                           Alliansregeringen står totalt handfallen och gör inget för att stopp detta.

2010                 31819                                            Dessutom fortsätter ”bluffen” med de ensamkommande ” ankarbarnen”

2011                 29648                                           som beräknas bli c:a 8000 i år. I huvudsak ynglingar som påstår sig vara

2012                43887                                            under arton år. När de väl har fått uppehållstillstånd så dyker deras släk-

2013                54259                                            tingar upp och kräver att få komma som anhöriginvandrare till Sverige.

2014                79000 Med anhöriginvandringen 175000

2015              163000 därav 36000 ensamkommande

Burlövs kommun  har nu öppnat HVB hem för 111 st/ år 2015 ensamkommande  på Segegården, Fortuna Bengtssons i Sege c:a 40 st. Lillevångsbaracker för 22 st. Mellan badet och Lidl kommer under 2016 att uppföras HVB hem för 48 sängplatser till ensamkommande. i Åkarp är ett 20 tal inhysta. 22 stycxken har ackorderats in i ett hem i Tomelilla Under 2016 blir det ytterligare c:a 100 st Till en  kostnad av 19 000 kr/dygn, 57000/ månad på ett år blir det 700 000:-/ ensamkommande, som staten (Du) betalar för deras placering i Burlöv,som Du får betala. Enbart kostnaden för 2015 blir  bara här i Burlöv 77 miljoner per år fram till de blir 21 år. Till detta kommer de som kommer 2016 och de som kom före 2014.  fullständigt ”HUVUDLÖST” staten lånar nu upp miljardbelopp för att betala kostnaderna för de massinvandring som pågår i Burlöv och i Sverige.

Socialdemokraterna med stöd av landsförädarna MP, Vänstern och Centern driver denna vansinnespolitik. Hur kan någon sunt tänkande vettig människa rösta på sådana partier ????

Eftersom Sverige har Europas mest oansvariga invandringspolitik är det nu stor bostadsbrist. En bostadsbrist som är självförvållad av de styrande politikerna i regering och riksdag

I Burlöv står c:a 6000 personer i kö. Burlövs kommun ökar med c:a 200 personer varje år varav de flesta kommer från andra länder som t.ex. Afganistan, Somalia, Iran, Irak och Syrien. Skolorna håller på att ”braka ihop” nu när man trycker in ensamkommande, som inte kan svenska i de befintliga klasserna. De befintliga eleverna drabbas mycket negativt eftersom lärarresurerna går åt till de nyanlända ensamkommande, s.k. ”barnen”

Vi har tjugo gånger högre socialbidragskostnader än vad t.ex. Vellinge har. I vissa skolor är 90 % av eleverna födda utanför sverige eller har föräldrar som är födda utanför Sverige. Med annat språk än svenska som ursprungsmodersmål. Endast 10 % har svensk bakgrund. Prata om integration. Vem tror Du det är som blir integrerad ???

Sverigedemokrater vill minska mottagandet av flyktingar med 95 % 

 Det har blivit för mycket. Vi klarar inte av att ta emot en enda flykting eller ensamkommande ”barn” till i Burlöv.

Burlövs kommun tvingas investera 500 miljoner i Burlövs skolor under en tioårsperiod på grund av de senast 30 årens kraftiga invandring till Burlöv. Samtliga skolor är för små och vi behöver ytterligare en 6-avd.förskola i Åkarp. Alla skolor organiseras i F-6 skolor, Förskoleklass – t.o.m. 6:e klass. Nya Svenshögsskolan kommer att stå klar att ta i drift hösten 2016. Kostnad c:a 165 miljoner. Tågarpskolan är tillbyggd med fyra klassrum. 40 miljoner. På Vårboskolan med högstadieeleverna  kommer vissa äldre omoderna delar att rivas och ersättas med om och tillbyggnader. Kostnad minst 100 miljoner kronor.På sikt kommer även Humlemadskolan att moderniseras till motsvarande kostnader.I Åkarp kommer nybyggnader på Svanetorpsskolan och Södervångsskolan kommer barackerna att rivas. Därefter behöver Södervångskolan nya lokar. Tillbyggnader där gör detblir möjligt för Dalslundsskolan att bli en ren högstadieskola. Förskolorna i Åkarp har i fjor fått ett tillskott med en 6-avd förskola. Östragårdens förskola. Den är Jättefin. Föräldrarna är mycket nöjda.

Dessa stora investeringar i skolutbyggnader kommer att kunna finansieras av Burlövs kommun dels med försäljning av jordbruks-och industrimark. Dels genom lån och dels finns en möjlighet att mindre delar av Burlövs Bostäder kan ombildas till bostadsrätter till de hyresgäster som vill äga sin egen bostad. På sikt skulle Du som bor i en bostadsrätt halvera hyran och Du skulle själv få värdetillväxten i lägenheten. Idag tar kommunen den vinsten som Du som hyresgäst blir blåst på. Burlövs Bostäder är idag netto värt c:a 1100 miljoner (1,1 miljarder efter avdragna banklån) som ni hyresgäster varje månad har betalt i hyra sedan Burlövs Bostäder bildades. Man skulle t.ex. kunna sälja av de 20 villorna på Pilevallen till de hyresgäster som vill äga sin egen bostad.

Sverigedemokraterna vill inte sälja ut Burlövs Bostäder till någon privat fastighetsägare som skall ”suga ut” sina hyresgäster. Sverigedemokraterna anser att alla som vill skall kunna äga sin egen lägenhet och sitt hem.

Nu blir det blir 40 km/tim på alla kommunens smågator  Då kan vi ta bort många av de miljövidriga gupp, som ökar buller och luftföroreningar på in– och utfartsgatorna i Arlöv och Åkarp. Nuvarande gupp skadar fordonen och är ett arbetsmiljöproblem för yrkesförarna. De hindrar utryckningsfordonen (ambulans, polis och brandkår). Bussarna kör i snitt endast 18 km/tim. För Dig som åker med buss på Lundavägen genom Burlöv till jobbet så ökar detta ”guppskumpande” restiden med 30 timmar om året. Bortkastad tid. Helsjukt. Vi vill bygga ”mjuka minigupp” om nödvändigt endast vid övergångsställen. Så att trafiken kan glida fram lugnt och tyst med jämn hastighet. 30km/tim endast vid skolor.

SD arbetar för att Arlöv skall få en idrottsplats med allvädersplan av konstgräs. En konstgräsplan förlänger spelsäsongen och kan användas hela året om inte rikligt med snö sätter stopp.

Nybebyggelse av bostäder i kommunen skall domineras av friköpta enfamiljshus och bostadsrätter. Hyresrätterna skall inte överstiga 15 % av nybyggnationen i ett bostadsområde. Allmännyttan skall på sikt inte överstiga 20 % av kommunens bostadsbestånd. En sådan bostads-politik skulle så småningom förändra befolkningssammansättningen och minska antalet ”socialbidragskostnader”. SD vill bygga fler bostäder för 55 plus som ”vuxet ifrån” sin bostad.

På valdagen den 14 september 2014 kan du påverka politiken i Burlöv.

Lägg Din röst på SD så kommer Du att se förändringar