Sverigedemokraterna i Burlöv | Sverigedemokraterna i Burlöv

Sverigedemokraterna Burlöv år 2017

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Burlöv

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Placeholder

Lars-Anders Espert

Ordförande SD Burlöv
040 46 40 49
070 535 99 95

 • Valmanifest 2018

  Av lars-anders.espert den 10 juni, 2018
  0

  Sidan är under uppbyggnad

  BURLÖV FÖRTJÄNAR  BÄTTRE.

  Befolkningsexplosionen på jordklotet ökar flyktingströmmen till EU och Burlöv.

  Ökande bidragskostnader till flyktingrelaterade nyanlända, bostadsbrist, ökad kriminalitet, sjukvårdsköer, brist på skollokaler och elevernas skolresultat rasar.Jordens befolkning ökar i storleksordningen med Malmös storlek varje dygn. På ett år ökar jordens befolkning med närmre 100 miljoner. En otrolig siffra.

  Vad innebär det för oss i verkligheten?

   Ökningen sker i huvudsak i de fattiga U-länderna.

  När vår tideräkning började år 0 för 2000 år sedan fanns det ungefär 100 miljoner människor på hela jordklotet. Sen tog det 1500 år fram till medeltiden innan vi blev 1 miljard. Idag är vi c:a 7,5 miljarder människor på jordklotet.

  Den sista miljarden tog endast 11 år. Den  första miljarden tog 1500 år

   En katastrofal utveckling, som leder till fattigdom, svält, brist på dricksvatten, epidemier, miljöproblem, rovdrift på natur-tillgångar och inbördeskrig, som i t.ex. Syrien. Med överbefolkningen följer flyktingströmmar till EU och Sverige som resultat.

  Storstäder i t.ex. Kina har idag så förorenad luft att det är direkt skadligt att vistas där vid vissa väderförhållande.

  Lösningen på denna katastrofala utveckling är absolut inte att ta emot fler människor till Burlöv och vårt lilla land Sverige. Vi SD Burlöv vill ha totalstopp de närmsta åren.

  Vi Sverigedemokrater menar att den hjälp vi kan ge måste ske i deras hemländer.

  Enorm flyktingström blir övermäktig.

  En av orsakerna till att det finns 60-70 miljoner flyktingar i världen och då speciellt i ett ”bälte” över norra Afrika och Mellanöstern bort mot Asien, där islam är den största religionen, beror bl.a. på den enorma befolkningsexplosionen i U-länderna.

  De senaste tio åren har Sveriges befolkning ökat med en miljon i huvudsak flyktingrelaterade muslimska invandrare. Islam är nu den näst största religionen i Sverige. Av denna miljon är 350 000 ungdomar och 60 000 ensamkommande ”barn” ofta i övre tonåren, som undervisas i våra överbelastade skolor.

  Regeringen: Stefan Löfven S/Mp med stöd av V, C och L begår LANDSFÖRÄDERI mot Svenska folket, Sverige, Burlövs kommun och DIG.  Vi måste vakna och upphöra med denna enorma massinvandring av flyktingar, som på sikt decimerar Svenska folket och dess kultur. I Arlöv har redan idag de boende i Burlövs Bostäder invandrarbakgrund till c:a 75 %.

  Regeringen tvingar nu Burlövs kommun med anvisningslagen att ta emot fler nyanlända mot kommunens vilja. Alla typer av boende har fyllts med flyktingar i Burlöv.

  1984-2016 beviljades 2 milj. uppehållstillstånd i Sverige. Denna anstormning tar stora ekonomiska resurser i anspråk. Du får betala med skatter, sämre pensioner och långa sjukhusköer.

  I tusen år har hela vårt samhälle, kultur och lagstiftning präglats och genomsyrats av kristna värderingar.  Detta vill vi Sverigedemokrater inte rasera.

  Men framtiden ser tyvärr inte ut att bli så.

  Det kan DU påverka den 9 sept. på valdagen.

   

 • Övriga uppdrag SD Burlöv 2018

  Av lars-anders.espert den 27 januari, 2018
  0

  Revisor              Morgan Johnsson.  53284

  Revisor               Ingalill Melcher.    55235

  Revisor suppl. Ella Hollsten.      114916

   

   Ombud till Distrikt Syds årsmöte

  Ord. Lars-Anders Espert.   20157

  Ord. Roland Bäck.              55666

  Ord. Rolf Hagmann.           68618

  Ers. Tommy Andersson.    74547

   

  Valberedningen
  Sammankal: Richard Pehrson 31 399

  Ledamot        Sonny Persson     46138

  Ledamot        Mikael Greitans   17802

   

  Kommunfullmäktigelista 2019-2022

  Lars-Anders Espert.  20157

  Christer Swahn.        55361

  Lisbeth Jönsson.      57353

  Rolf Hagmann.         68618

  Ingvar Olsson.          68889

  Roland Bäck.            55666

  Ruth Palm.                55469

  Magnus Almroth.      60386

  Mats Hedenström.  101922

  Birna Ran Nilsson.­_105417

  Ingalill Melcher.         55235

  Tore Nilsson.             76420

  Ella Hollsten.           114916

  Laila Knudsen.          73873

  Kjell Wernebecker._101376

  Laszlo Pataki.            97833

  Margareta Johnsson. 57357

  Doris Brunstorp.      _35884

  Hieronim Kujawski.   80827

  Tommy Andersson.   74547

  Christina Persson.     90874

  Tony Nilsson.             91707

  Sven Jönsson.  d.y.   65112

  Håkan Kjellberg.        55670

  Sonny Persson.         46138

  Richard Pehrson.       31399

  Stefan Lundgren.       94655

  Göran Levin.              82557

  Morgan Johnsson.     53284

  Mikael Greitans.         17802

  Janos Tonigold.       100026

  Alexey Volkov.         106223

  Lars Bergqvist.           48477

  Eva-Britt Bergqvist.    99348

  Kjell Olofsson.          116499

  Göte Johansson.        72016

  Erik Nielsen.               81495

  Sven Jönsson.  d.ä.    57358

 • Bluffen med de ensamkommande ”Barnen” fortsätter. 2018

  Av lars-anders.espert den 29 januari, 2017
  0

  Bluffen med de ensamkommande ”barnen” fortsätter.

  EU har en befolkning på c:a 500 miljoner. I lilla Sverige är vi c:a 10 miljoner. Alltså en femtiondedel av EU:s befolkning. Trots detta så tog Sverige emot hälften av de ensamkommande ”barnen”, som kommit till EU de senaste åren . Sverige har de senaste 4 åren tagit emot 50 000 ensamkommande. Det visar sig nu att en stor del av dessa har ljugit om sin ålder och påstår att de är under arton år. (Detta är gränsen för att kallas barn när man söker asyl). Det finns exempel på att man i verkligheten är betydligt äldre än 20 år. Utöver dessa ”ensamkommande” kommer även asylsökande familjer med barn. Under de senaste tre åren har vi fått in c:a 100 000 som är i skolpliktig ålder upp till 19 år. Till alla dessa måste kommunerna ordna skolundervisning. Många av de ensamkommande skickas hit av sina familjer i hopp om att de skall få uppehållstillstånd här. ”ANKARBARN” Därefter är det fritt fram att ta hit hela familjen som anhöriginvandring. I hela landet har vi nu brist på skollokaler och lärarbristen är förödande. Även bostadsbristen är nu större än den någon tidigare gång har varit. I Burlövs- Bostäder AB. står nu 7400 i kö för bostad. BB. har lämnat över 40 lägenheter 2017 till socialförvaltningen som betalar hyran åt de nyanlända.

  Av de ensamkommande kom c:a 75 % från Afghanistan (nästan enbart ynglingar kring 18 år) och en stor grupp från Somalia (ofta analfabeter). I huvudsak alla ensamkommande från dessa länder är inte flyktingar p.g.a. att de förföljs och hotas till livet. De är ekonomiska nyanlända som söker sig till ett bättre liv i EU,s industriländer, som i Sverige och Tyskland. De utvandrar från sina hemländer av ekonomiska skäl. Visst är dom fattiga och arbetslösa och de ser ingen bra framtid i sina hemländer. Det är beklagligt. MEN DET ÄR INTE TILLRÄCKLIGA SKÄL FÖR ATT FÅ ASYL HÄR. I Marocko finns uppskattningsvis 80 000 gatubarn. De senaste året har det varit populärt för dem att ta sig till Sverige. De är ju inte flyktingar utan ekonomiska utvandrare. ”Lycksökare”. När Sverige utvisar dem så vägrar Marocko att ta tillbaka dem.

  Lärarbrist / Lokalbrist: Vi har fått in 100 000 skolelever på tre år som skall undervisas här i Sverige. Det är en hel årskull till utöver de som normalt föds i Sverige varje år. Vi måste nu ordna fram ytterligare c:a 4000 klassrum ! Var finns dom? Vi måste anställa ytterligare 15 000 lärare ! Som inte finns ! Vi har redan tidigare lärarbrist i Burlöv och Sverige. Vi måste bygga fler skolor och utbilda fler lärare. Som Du får betala.

  Staten ”tvångsförsäljer” de ensamkommande till kommunerna.

  Den heltokiga regeringen Stefan Löfven (S/Mp) med stöd av V, C, och gamla folkpartiet har nu infört en lag som tvingar kommunerna att ta emot de ensamkommande. Ren diktatur. Kommunernas demokratiska självbestämmanderätt har regeringen skrotat. Alla partier som sitter i Burlövs Kommunfullmäktige utom vi Sverigedemokrater röstade för att ta 111 ensamkommande under 2016 och ytterligare 100 st. under 2017. Dessutom så har Malmö kommun placerat 74 stycken på Park hotell bakom Coop-Forum på Kronetorpsvägen. Samtliga är nu mantalsskrivna i Burlövs kommun och går i våra skolor i Burlöv. Därmed får vi ta kostnaderna för alla dessa 285 ensamkommande nyanlända ”barnen”.De nyanlända går först en introduktionskurs i Svenska. Därefter placeras de ut i våra ordinarie skolklasser. Det säger sig själv att de har problem att tillgodogöra sig undervisningen eftersom man inte behärskar Svenska språket. Lärarna får lägga ner mycket tid på dessa elever och då blir de övriga eleverna lidande av detta. Det är en katastrofal utveckling i Burlövs skolor och för våra elever. Vi motsätter oss allt detta vansinne.

  Staten säljer de ensamkommande per styck till Burlöv för 1900 kronor/dag, 57000:-/ månad, 700 000/ år. Enbart för de 36 000 som kom under 2015 betalade staten för att bli av med dem 25 miljarder till kommunerna.

  Hur många av Er som jobbar eller är pensionärer kostar staten 57000 kronor / månad ?  285 ensamkommande till Burlöv blir 200 miljoner på ett år. Kostnader som Du får betala med skatter för denna BLUFF med de ”ensamkommande” barnen. De bör återvända och bygga upp sina hemländer som vi och våra föräldrar har gjort med Sverige. Givetvis kan vi inte skicka hem någon till länder där krig pågår. men så fort oroligheterna upphör så menar vi att alla naturligtvis skall skickas hem.

  Elevflykt från Arlövs skolor. Var femte skolelever (c:a 450) barn i Burlöv väljer annan skola än den där man skulle gå. 100 elever från Arlöv har valt Dalslundsskolan i Åkarp. På Humlemad- och Svenshögskolan i Arlöv är mer än 90 % av eleverna födda utanför Sverige eller har föräldrar som är födda utanför Sverige. T.o.m. de föräldrar som kom till Sverige som arbetskraftsinvandring på 1950 och -60 talet flyttar sina barn till andra skolor i grannkommunerna eftersom det har blivit för mycket stök och mångkultur i Arlövsskolorna. I varje klass finns det oftast många olika modersmål från hela världen. Undervisningen hotar att kollapsa. På en skola har det på kort tid nyanställts fyra rektorer efterhand som de inte har orkat med sitt arbete. Det finns klasser där det endast finns en Svensk elev. Hur skall då flyktingbarnen kunna integreras i det Svenska samhället ?

  Vi Sverigedemokrater tycker att det får vara slut på detta misslyckande och den felaktiga politik som bedrivs av Sossarna med stöd av C-,V- och Miljöpartiet idag. Vi vill därför säga upp avtalet som alla de andra partierna röstade för i kommunfullmäktige. Burlövs skolor kan inte ta emot fler ensamkommande vuxna ”barn” från U-länder i Asien och Afrika. Om vi skall hjälpa dem så får vi i så fall hjälpa dem i deras hemländer.    

 • Befolkningsexplosion i U-länderna jan. 2017

  Av lars-anders.espert den 28 januari, 2017
  0

  Befolkningsexplosionen i världens u-länder.

  En av orsakerna till att det finns 60 miljoner flyktingar i världen och då speciellt i ett område över norra Afrika bort mot Asien beror bl.a. på den enorma befolkningsexplosionen i U-länderna. Varje dag ökar jordens befolkning med motsvarande Malmö stads invånarantal. På 11 år har jordens befolkning ökat med 1 000 000 000 (en miljard). En otrolig siffra. Vad innebär det i verkligheten?? Fattigdom, brist på mat och rent vatten, hunger, sjukdomar, arbetslöshet och motsättningar mellan befolkningsgrupper, inbördeskrig o.s.v. Ett exempel är Syrien. Och sedan kommer flyktingströmmarna hit som drabbar oss.

  Migrationen kostar i årets budget c:a 80 miljarder. Pengar som staten inte har utan lånar upp till denna massinvandring. När lånen skall återbetalas med ränta så får Du som skattebetalare plocka fram plån-boken. Betalar Du inte skatt så det räcker? Har Du inte fått lägre pension de senaste åren?

  Försvarsbudgeten ligger strax över 40 miljarder. Migrationen kostar alltså två försvarsbudgetar. Nu när Ryssland visar hotfull krigföring i Ukraina och Syrien vill försvaret ha mer pengar. Då är det helt otänkbart. Men regeringen S/MP lånar utan tvekan 80 miljarder till flykting och migrationskostnader. Vi i SD häpnar !

  Regeringen: Stefan Löfven S/Mp med stöd av V, C och ”gamla folkpartiet” begår LANDSFÖRÄDERI mot Svenska folket, Sverige, Burlövs kommun och DIG.  Vi måste vakna och stoppa denna enorma massinvandring av flyktingar, som på sikt utrotar Svenska folket.  Dina barns framtid. I Arlöv har redan idag de boende i Burlövs Bostäder invandrarbakgrund till c:a 75 %

  Under de två senaste åren har Sverige tagit emot c:a en kvarts miljon asylsökande flyktingar. Enbart under hösten 2015 kom det som mest 10 000 / vecka. Under hela året totalt 163 000. Regeringen tvingar landets kommuner att ta emot de nyanlända och alla typer av boende har fyllts med flyktingar. Statsminister Stefan Löfven vill tredubbla mottagandet av kvotflyktingar och flyga dem till Sverige.

  Bostadsbrist: Ja naturligtvis blir det bostadsbrist. I Burlöv har kommunen byggt baracker bakom Lidl, på Lillevången och det finns ett boende i ena längan på Arlövgården. Dessutom finns det ett stort privat boende ute i Sunnanå och ett flertal mindre privata boende i Arlöv och Åkarp. I dessa boende finns det idag plats till c:a 200 ensamkommande ”barn”. Dessutom lämnar Burlövs Bostäder över ett antal lägenheter till Nyanlända, trots att de inte har stått i bostadskön, som idag är mer än 7000 personer. Du som står i bostadskön, ung som gammal kan känna Dig blåst. Du har mycket små chanser att få någon lägenhet i Burlövs Bostäder överhuvudtaget. Fortsätter flyktingmottagandet som nu blir det helt stopp i många år.

  Arbetslöshet: Det finns i Sverige över en miljon i arbetsför ålder mellan 19 och 65 år som inte arbetar. 1/4 av alla ungdomar under 30 år står utanför arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) vill ordna ”Gräddfil” åt Nyanlända så att de får förtur in på arbetsmarknaden. Arbetslösheten för utrikes födda är fem gånger högre än för inrikes födda. Efter tio år i Sverige är fortfarande två av tre utan jobb och lever på ”socialbidrag”. Det tar i genomsnitt 14 år innan de ”Nyanlända” blir självförsörjande. Hälften får aldrig något arbete. De blir bidragsberoende livet ut. Du betalar med hög skatt och låg pension. Grattis

  Flyktingströmmen över Medelhavet är fortfarande mycket hög. Första halvåret över 300 000. Enbart Italien fick ta emot 23 000 under augusti månad. I januari tog Grekland emot 60 000. Prognosen i år en miljon till EU. Vi skall då veta att alla östeuropeiska stater (Visograd länderna) vägrar att ta emot fler.

  Burlöv har tagit emot c:a 300 med uppehållstillstånd de sista två åren. Alla har fått förtur till bostad.

  Det är bara att konstatera: ”Lilla Sverige” kan inte fortsätta som vi har gjort i mer än 30 år. Under dessa år har Sverige tagit emot flest av alla länder i förhållande till befolkningsstorleken. Det var Olof Palme (S) som började med detta spektakel med massmottagande av flyktingar. Vi har därefter tagit emot c:a 2 miljoner.

  Får detta ”vansinne” fortsätta så hotas den Svenska Välfärden – som Du och Dina föräldrar har byggt upp –  att raseras till grunden.

 • Motion 2

  Av lars-anders.espert den 17 november, 2015
  0

  Till kommunfullmäktige i Burlöv.

  Motion om säkerheten på Svenshögsområdet med tillhörande skola och idrottshall.

  Under senare år har biltrafiken ökat på gångbanorna på Svenshögsområdet. Då avser jag inte tjänstefordon i anknytning till arbete på området utan helt vanliga bilar som kör olagligt på gångbanorna. Dessa tar sig som regel in vid övergångsstället på Dalbyvägen intill vårdcentralen för att fortsätta på gångbanorna förbi skolan eller förbi adress 130-huset vidare mot golfbanan och Vårbogården. Många av dessa olagliga trafikanter visar heller ingen hänsyn till gående utan använder gärna tutan för att bana väg. En enkel och ganska billig lösning på problemet är att sätta upp låsbara passagegrindar av något slag vid övergångsstället på Dalbyvägen (vårdcentralen) och vid övergångsstället i korsningen Dalbyvägen-Rapsvägen samt förlänga det befintliga staketet på Dalbyvägen i östlig riktning fram till första trädet. Jag utgår från att Burlövsbostäders vaktmästeri redan ansvarar för befintliga låsbara grindar på området och att två till inte skulle innebära någon större extra arbetsbelastning. Jag yrkar att kommunfullmäktige beslutar om åtgärder enligt förslaget ovan för att höja säkerheten för våra skolbarn och boende på Svenshög.

  Ingvar Olsson (SD)

  Motionen bifölls enhälligt i kommunfullmäktige den 16 nov. 2015

 • Motion 1

  Av lars-anders.espert den 17 november, 2015
  0

  Motion till Burlövs kommunfullmäktige.

  Ägardirektiv till allmännyttan Burlövs Bostäder AB angående ombildning av ägandeformen och försäljning av Burlövs Bostäders 20 hyresvillor på Pilevallen. I första hand till de boende som så önskar.

  Då Burlövs Bostäder bildades för mer än 55 år sedan var målsättningen att tillhandahålla billiga och bra bostäder till de människor som bodde och arbetade i kommunen. Den målsättningen har de senaste 30 åren förvanskats och idag fungerar i praktiken till stor del Burlövs Bostäder AB som bostadsförmedling åt migrationsverket och den invandring som det medför. Resultat har blivit stor bostadsbrist i kommunen. 2017 står c:a 7300 i BurlövsBostäders bostadskö.

  De 2500 hyresbostäderna i allmännyttan som BB. äger utgör c:a 38 % av kommunens totala bostadsbestånd. Denna andel tillhör de högsta i landet. Motsvarande andel i allmännyttan, Malmös MKB är endast hälften så stor.

  I Burlövs Bostäders bostadsbestånd i Arlöv har c:a 70% av de boende invandrarbakgrund. ”Svenskar” flyttar från BB p.g.a. att man inte vill bo i så invandrartäta områden. På Humlemad- och Svenshögskolan har mer än 90 % av eleverna annat språk än svenska som ursprungsmodersmål. Föräldrarna flyttar barnen till skolor i andra kommuner av samma orsak. 2017 går 450 barn i andra skolor utanför kommunen. ”Socialbidragen” i Burlöv är tio gånger högre än i våra grannkommuner. Denna utveckling överbelastar och raserar integrationen med ökad segregering och stora sociala problem som följd. Denna verklighet är helt oacceptabel och skadar Burlövs Bostäder och därmed också kommunen. Denna utveckling vill vi i SD Burlöv sätta stopp för.

  Om Burlövs Bostäder skall vara med och bygga på det kommande Kronetorpsområdet i framtiden så måste på sikt andelen i allmännyttan understiga 25 % av kommunens totala bostadsbestånd.

  Vår inställning är att människan själv skall kunna äga sin bostad om man så önskar.

  Boendet blir då billigare på sikt och inflationsvinsten tillfaller den enskilde lägenhetsinnehavaren och inte kommunen som i dag.

  Härmed yrkar jag att Burlövs kommunfullmäktige beslutar:

  att ge Skärfläckan/Burlövs Bostäder AB ägardirektiv om att ombilda ägandeformen och försälja de 20 villorna på Pilevallen antingen som bostadsrätter eller avstycka fastigheten till enskilt ägda bostäder. I första hand skall villorna säljas till de boende som så önskar.

  Lars-Anders Espert

  Sverigedemokraterna

  Motionen är ännu inte bifallen i Kommunfullmäktige

 • Aktuell valpolitik september 2014

  Av lars-anders.espert den 30 augusti, 2014
  0

  valdagen har DU chansen – TAR DU DEN ?

  Väljer Du fortsatt kostsam flyktingmottagning som Reinfeldt (M) Löfven (S)  och de andra ”tokstolliga” småpartierna.   ELLER Väljer Du bättre sjukvård – bättre skola – bättre äldreomsorg och inte  fler sänkta pensioner. Valet ärDITT Bli inte lurade en gång till

  SD vill säga upp avtalet med migrationsverket och ”bluffen” med de ensamkommande ”vuxna barnen”. Vinner(S)valet blir det nytt avtal och fortsatt flyktingmottagning med stöd av (M) och de andra partierna.

  SD vill stänga flyktingförläggningen PARK HOTELL i Arlöv och förläggningen på Arlövgården för ensam-kommande ”vuxna barn”.    Stoppa flyktingmottagningen.   Först får vi lösa de problem vi har fått i Arlöv.

  SD vill stoppa importerad brottslighet. Livstids utvisning vid grövre brott.

  SD vill att papperslösa gömda flyktingar (det finns idag c:a 25000 i Sverige), som har fått avslag på sin asylansökan och vistas illegalt i landet, inte skall ha gratis sjukvård och tandvård. De skall omedelbart utvisas och inte belasta vårt samhälle, som Du har byggt upp. Detsamma gäller för invandrad organiserat ”tiggeri” från Östeuropa.  Ge dem enkel biljett hem.   Vi vill förbjuda halalslakt.   Man kan inte tolerera djurplågeri.

  SD vill införa förbud att bära Burka, Nikab och Rånarluvor på allmän offentlig plats.

  Bostadsbristen i Burlöv är självförvållad eftersom den kraftiga flyktingmottagningen lägger beslag på alla hyresbostäder som blir lediga.

   SD vill satsa på våra ungdomar – det är dom som är framtiden

  Nedan följer några exempel på kostnader för flyktingmottagningen, som Du får betala med hög skatt

  Den totala bruttoinvandringen till Sverige 2013 var 117 000 personer. För 2014 är prognosen c:a 180 000   Antalet utlandsfödda i Sverige är i dag c:a 26 %. Regeringens utredare professor Jan Ekberg och Tullberg har kalkylerat att invandringens kostnader för 2013 var 125 miljarder, som staten har tvingats låna upp.

  Ungdomsarbetslösheten i Skåne är 29 %. I Burlöv motsvarar det c:a 400 ungdomar (16-24 år). Samtliga arbetslösa i Burlöv är c:a 850 personer varav de flesta har flyktingbakgrund. Vem som helst utom regeringen fattar att vi inte behöver någon arbetskraftinvandring.

  I dag har minst 90 % av de som sitter i svenska fängelser utländsk bakgrund.

  Endast 9 % av alla asylsökande har id-handling, de flesta har slängt sina legitimationshandlingar.

  80 % av alla svenska kvinnor som i år fyller 60 år kommer att få mindre än 10 000:- i pension

  Nu får det vara nog med dessa tokigheter som enbart i Burlöv har en bruttokostnad på 100 miljoner

  Valet står mellan fortsatt flyktingmottagning och mångkultur eller välfärd.

  Vad väljer Du?

  Det har blivit för mycket. Vi klarar inte av att ta emot en enda flykting eller ensamkommande till i Burlöv

   

  Sverigedemokraterna

  SD Burlöv näst största parti senaste valet

  SD är det enda partiet i kommunfullmäktige som vill stoppa den förödande flykting mot-tagningen som (S) har bedrivet och fortfarande gör här och har gjort sedan 1985. Sverige omvandlas just nu till ett mångetniskt, mångkulturellt och mångreligiöst land. p.g.a. den katastrofalt generösa och felaktiga flyk-tingpolitik som övriga partier fortfarande be-driver i Burlövs kommun. Du betalar !

  I riksdagen är Sverigedemokraterna det enda parti som vill ta itu med och skärpa lagarna som styr den katastrofalt ökande flyktingströmmen.  SD vill hjälpa flyktingarna i deras närområde så att de med tiden kan återvända till sin hemort. Enligt FN är 94 % av dessa ekonomiska invandrare och inte flyktingar. Man söker ett bättre liv. Burlöv kan inte vara en socialinrättning för hela världen

  Pensionärena skall inte straffbeskattas hårdare än övriga skattebetalare som det är idag.

  ”Tokstollarna” S+Mp+V+C stängde Barsebäck. Elpriset har mer än fyrdubblats sedan Barsbäck stängdes. Kärnkraftproducerad el är miljövänlig. Subventionerad vindkraft är flera gånger dyrare. Elimport, gjord av kol från Danmark och Polen är den smutsigaste. De olje- och koleldade kraft-verken vräker ut luftföroreningar som påverkar klimatet negativt. Dessa utsläpp gör oss sjuka.

  När Barsebäck stängdes fördubblades luftför-oreningarna och växthusgaserna ökade i Burlöv Ersättningselen tillverkas nu bland annat i ett gasturbinkraftverk i Malmö hamn. Ytterligare 200 personer kommer att dö varje år av de ökande avgasutsläppen.

  0 (noll) personer avlider av våra ”miljörena” och säkra kärnkraftverk.

  SD kan tänka sig att bygga ett nytt Barsebäck 3 när vi blir i behov av mer el. Finland bygger nu ytterligare ett nytt kärnkraftverk. I världen byggs eller projekteras ytterligare 60 stycken. Totalt finns i dag fler än 400 reaktorer.

  Sverige skall vara självförsörjande på el.

  Förbjud omskärelse av försvarslösa barn. Omskärelse är en stympning och grov miss-handel. Omskärelse praktiseras av judar och muslimer- Brukar inte barnmisshandel vara straffbart?     Omskärelse skall endast få ske  då man blir vuxen och själv kan bestämma.

  Lars-Anders Espert är ordf. i Sverige-demokraterna och Din garanti för en förändrad politik i Burlöv. Sverigedemokraterna förändrar Burlöv de kommande fyra åren  –  om Du ger oss för-troende valdagen den 14 september.

  SD vill på regionnivå minska sjukhusköerna genom att tillskapa fler vårdplatser. Vi kan inte göra besparingar för sjuka, handikappade och äldre när medelåldern, Sveriges befolkning och vårdbehovet ökar.

  SD vill göra vårdcentralen mer tillgänglig. Det kan inte vara rimligt att sitta i telefonkö i flera timmar när man har 39 graders feber eller stark smärta för att få en akut tid på vårdcentralen. Vi vill korta väntetiderna i vården.

  SD vill snarast bygga en ny förskola i Arlöv. Svenshögsskola rivs nu och ersätts av en ny för 165 miljoner. Detta pågår. Klart hösten 2015.

  SD vill bygga ”MJUKA MINIGUPP” endast vid övergångsställen om det behövs. Annars inte.

  SD vill bygga en allvädersbollplan i Arlöv med konstgjort gräs, som kan användas året runt.

  SD vill göra cykelbanorna mer cykelvänliga, bort med höga kantstenar, som slår i cykeldäcken.

  SD vill bygga fler seniorbostäder och bostadsrätter i centrala Arlöv och Åkarp eftersom behovet ökar.

  SD vill inte att Burlövs Bostäder skall vara bostadsförmedling till Migrationsverket. Ge företräde till dem som redan bor i Burlöv

  SD vill inte ha några skattehöjningar

 • Aktuell politik augusti 2014

  Av lars-anders.espert den 18 augusti, 2014
  0

  Befolkningsexplosionen

  på jordklotet ökar flyktingströmmen till Burlövs kommun. Det innbär ökande kostnader och fler i bostadskön.  Jordens befolkning ökar med Malmös befolkning varje dygn. C:a 300 000 personer. På ett år blir ökningen cirka 90-100 miljoner. Tragiskt nog i huvudsak i de fattiga U-länderna. I de utvecklade industriländerna som t.ex. Japan och Italien minskar befolkningen. I dessa två länder föds det endast 1,1 barn/familj. För att befolkningen i ett land inte skall minska måste födelsetalet ligga på 2,1 det gör vi ungefär i Sverige. När vår tideräkning började år 0 var vi ungefär 100 miljoner människor på hela jordklotet. Sen tog det 1500 år fram till medeltiden innan vi blev en miljard. Idag är vi c:a 7,3 miljarder människor på jordklotet. Den sista miljarden tog endast 11 år. En katastrofal utveckling, som leder till fattigdom, svält, brist på dricksvatten, miljöproblem och inbördeskrig med flyktingströmmar till Europa och överbefolkning som resultat.

  Storstäderna i t.ex. Kina har idag så förorenad luft att det är direkt skadligt att vistas i.

  Flyktingströmmen till Sverige ökar nu kraftigt

  Den lavinartade ökningen av flyktingar till Sverige tvingar nu Migrationsverket att hitta nya boende som skall finansieras med Dina skattepengar. 10 miljarder bara för de som kommer hit i år. Varje vecka kommer nu c:a 2000 nyanlända. Denna asylpolitik har de andra partierna fört sedan 1985.

  Antal asylsökande till Sverige

  de senaste åren:

  2009                24194                                           Alliansregeringen står totalt handfallen och gör inget för att stopp detta.

  2010                 31819                                            Dessutom fortsätter ”bluffen” med de ensamkommande ” ankarbarnen”

  2011                 29648                                           som beräknas bli c:a 8000 i år. I huvudsak ynglingar som påstår sig vara

  2012                43887                                            under arton år. När de väl har fått uppehållstillstånd så dyker deras släk-

  2013                54259                                            tingar upp och kräver att få komma som anhöriginvandrare till Sverige.

  2014                79000 Med anhöriginvandringen 175000

  2015              163000 därav 36000 ensamkommande

  Burlövs kommun  har nu öppnat HVB hem för 111 st/ år 2015 ensamkommande  på Segegården, Fortuna Bengtssons i Sege c:a 40 st. Lillevångsbaracker för 22 st. Mellan badet och Lidl kommer under 2016 att uppföras HVB hem för 48 sängplatser till ensamkommande. i Åkarp är ett 20 tal inhysta. 22 stycxken har ackorderats in i ett hem i Tomelilla Under 2016 blir det ytterligare c:a 100 st Till en  kostnad av 19 000 kr/dygn, 57000/ månad på ett år blir det 700 000:-/ ensamkommande, som staten (Du) betalar för deras placering i Burlöv,som Du får betala. Enbart kostnaden för 2015 blir  bara här i Burlöv 77 miljoner per år fram till de blir 21 år. Till detta kommer de som kommer 2016 och de som kom före 2014.  fullständigt ”HUVUDLÖST” staten lånar nu upp miljardbelopp för att betala kostnaderna för de massinvandring som pågår i Burlöv och i Sverige.

  Socialdemokraterna med stöd av landsförädarna MP, Vänstern och Centern driver denna vansinnespolitik. Hur kan någon sunt tänkande vettig människa rösta på sådana partier ????

  Eftersom Sverige har Europas mest oansvariga invandringspolitik är det nu stor bostadsbrist. En bostadsbrist som är självförvållad av de styrande politikerna i regering och riksdag

  I Burlöv står c:a 6000 personer i kö. Burlövs kommun ökar med c:a 200 personer varje år varav de flesta kommer från andra länder som t.ex. Afganistan, Somalia, Iran, Irak och Syrien. Skolorna håller på att ”braka ihop” nu när man trycker in ensamkommande, som inte kan svenska i de befintliga klasserna. De befintliga eleverna drabbas mycket negativt eftersom lärarresurerna går åt till de nyanlända ensamkommande, s.k. ”barnen”

  Vi har tjugo gånger högre socialbidragskostnader än vad t.ex. Vellinge har. I vissa skolor är 90 % av eleverna födda utanför sverige eller har föräldrar som är födda utanför Sverige. Med annat språk än svenska som ursprungsmodersmål. Endast 10 % har svensk bakgrund. Prata om integration. Vem tror Du det är som blir integrerad ???

  Sverigedemokrater vill minska mottagandet av flyktingar med 95 % 

   Det har blivit för mycket. Vi klarar inte av att ta emot en enda flykting eller ensamkommande ”barn” till i Burlöv.

  Burlövs kommun tvingas investera 500 miljoner i Burlövs skolor under en tioårsperiod på grund av de senast 30 årens kraftiga invandring till Burlöv. Samtliga skolor är för små och vi behöver ytterligare en 6-avd.förskola i Åkarp. Alla skolor organiseras i F-6 skolor, Förskoleklass – t.o.m. 6:e klass. Nya Svenshögsskolan kommer att stå klar att ta i drift hösten 2016. Kostnad c:a 165 miljoner. Tågarpskolan är tillbyggd med fyra klassrum. 40 miljoner. På Vårboskolan med högstadieeleverna  kommer vissa äldre omoderna delar att rivas och ersättas med om och tillbyggnader. Kostnad minst 100 miljoner kronor.På sikt kommer även Humlemadskolan att moderniseras till motsvarande kostnader.I Åkarp kommer nybyggnader på Svanetorpsskolan och Södervångsskolan kommer barackerna att rivas. Därefter behöver Södervångskolan nya lokar. Tillbyggnader där gör detblir möjligt för Dalslundsskolan att bli en ren högstadieskola. Förskolorna i Åkarp har i fjor fått ett tillskott med en 6-avd förskola. Östragårdens förskola. Den är Jättefin. Föräldrarna är mycket nöjda.

  Dessa stora investeringar i skolutbyggnader kommer att kunna finansieras av Burlövs kommun dels med försäljning av jordbruks-och industrimark. Dels genom lån och dels finns en möjlighet att mindre delar av Burlövs Bostäder kan ombildas till bostadsrätter till de hyresgäster som vill äga sin egen bostad. På sikt skulle Du som bor i en bostadsrätt halvera hyran och Du skulle själv få värdetillväxten i lägenheten. Idag tar kommunen den vinsten som Du som hyresgäst blir blåst på. Burlövs Bostäder är idag netto värt c:a 1100 miljoner (1,1 miljarder efter avdragna banklån) som ni hyresgäster varje månad har betalt i hyra sedan Burlövs Bostäder bildades. Man skulle t.ex. kunna sälja av de 20 villorna på Pilevallen till de hyresgäster som vill äga sin egen bostad.

  Sverigedemokraterna vill inte sälja ut Burlövs Bostäder till någon privat fastighetsägare som skall ”suga ut” sina hyresgäster. Sverigedemokraterna anser att alla som vill skall kunna äga sin egen lägenhet och sitt hem.

  Nu blir det blir 40 km/tim på alla kommunens smågator  Då kan vi ta bort många av de miljövidriga gupp, som ökar buller och luftföroreningar på in– och utfartsgatorna i Arlöv och Åkarp. Nuvarande gupp skadar fordonen och är ett arbetsmiljöproblem för yrkesförarna. De hindrar utryckningsfordonen (ambulans, polis och brandkår). Bussarna kör i snitt endast 18 km/tim. För Dig som åker med buss på Lundavägen genom Burlöv till jobbet så ökar detta ”guppskumpande” restiden med 30 timmar om året. Bortkastad tid. Helsjukt. Vi vill bygga ”mjuka minigupp” om nödvändigt endast vid övergångsställen. Så att trafiken kan glida fram lugnt och tyst med jämn hastighet. 30km/tim endast vid skolor.

  SD arbetar för att Arlöv skall få en idrottsplats med allvädersplan av konstgräs. En konstgräsplan förlänger spelsäsongen och kan användas hela året om inte rikligt med snö sätter stopp.

  Nybebyggelse av bostäder i kommunen skall domineras av friköpta enfamiljshus och bostadsrätter. Hyresrätterna skall inte överstiga 15 % av nybyggnationen i ett bostadsområde. Allmännyttan skall på sikt inte överstiga 20 % av kommunens bostadsbestånd. En sådan bostads-politik skulle så småningom förändra befolkningssammansättningen och minska antalet ”socialbidragskostnader”. SD vill bygga fler bostäder för 55 plus som ”vuxet ifrån” sin bostad.

  På valdagen den 14 september 2014 kan du påverka politiken i Burlöv.

  Lägg Din röst på SD så kommer Du att se förändringar

 • Burlöv – Flygblad maj 2014

  Av lars-anders.espert den 11 maj, 2014
  0

   

  Knäppskallar ”kör över” Burlövs kommun

  Allianspartierna (Reinfeldt och hans kompisar) med stöd av Mp. V. och S. kör nu över Sveriges kommuner och vår självbestämmanderätt på ett odemokratiskt och diktatoriskt sätt. Sovjetfasoner. Allianspartierna tvingar nu Burlövs kommun trots bluffen med ensamkommande ”flyktingbarn” att placera dem i boende på Segegården i Arlöv. Kommunen har nu anställt sju personer för att ”vakta” 20 stycken dygnet runt till en kostnad av 1900 kronor/ dygn och flykting. Det blir 38000 kr/dygn och 13 milj./år som Du, skattebetalare, får betala. Det är landsförräderi nog med den befintliga flyktingslussen på Park hotell i Arlöv borta  på Kronetorpsvägen. Migrationsverkets bedömning är att det till Sverige i år kommer in 7 000 ensamkommande flykting”barn” och c:a 70 000 övriga asylsökande. I huvudsak asiater, afrikaner, araber och muslimer. Kostnaden för dessa under 2015 blir enligt deras beräkning 8 miljarder kronor (8 000 000 000) Det tar mer än åtta år i genomsnitt innan de kommer i arbete. 8 gånger 8 blir 64000 000 000 kr. Till detta kommer miljarder och åter miljarder för de senaste 30 årens mottagning. Där Sverige har Europas generösaste flyktingmottagning. Till detta finns det pengar i överflöd ! Inte konstigt att Din pension sänks några tusenlappar varje år. Var det inte något generöst parti som ville höja Din pension 50:- i månaden? Fantastiskt?

  Om Alliansregeringen får hålla på så här så byter man ut och decimerar ”förintar/utrotar” den nuvarande Svenska befolkningen och den Svenska kulturen på några generationer.

  • På Humlemadskolan och Svenshögskolan har 90 % av eleverna annat språk än svenska som ursprungsmodersmål.  2/3 av alla skolelever i Arlöv har invandrarbakgrund.

  • Det är endast 75 % av eleverna i Arlövs avgångsklasser som når betygsmålen. Vilket gör att de inte får betyg som räcker för att söka in på gymnasium. Man kommer därmed inte in på högskolor och yrkesutbildning. Man hamnar i arbetslöshet och bidragsberoende.

  • Varje år får skolorna i Burlöv ta emot c:a 50 nyanlända invandrarelever (två klasser). Många av de som kommer från Afganistan och Somalia har oftast mycket kort utbildning. Flickorna i Afganistan fick inte tidigare gå i skolan. Många analfabeter.

  • Det motsvarar ytterligare två klassrum mer varje år. Vi behöver därför bygga nya skolar för mer än 500 miljoner de närmsta sju åren. Pengar som vi inte har. Burlövs kommun kommer att tvingas till att sälja ut Burlövs Bostäder som är värt 1.7 miljarder för att kunna bygga skolor till de nyanlända.

  • 60 % av de boende i Burlövs Bostäder har invandrarbakgrund

  • 7000 av Burlövs kommuns invånare har utländsk härkomst. 40 % av befolkningen.

  • Sedan 1985 har Burlövs kommun tagit emot 2500 personer som är flyktingrelaterade

  • Ungdomsarbetslöshet och kriminalitet är hög i Burlöv

  • Våra socialbidragskostnader är 20 gånger högre än i Vellinge, 15 gånger högre än i Lomma, 10 gånger högre än i Staffanstorp, 5 gånger högre än i Svedala o.s.v. Vi ligger i botten

  • Det finns många – många fler exempel på att integrationen inte fungerar i Burlöv.

  Det har blivit för mycket. Vi klarar inte av att ta emot en enda flykting eller ensamkommande ”barn” till i Burlöv

  Lägg Din röst på Sd. Det dröjer 5 år till nästa

  Europaparlamentsval

 • Europaparlamentsvalet maj 2014

  Av lars-anders.espert den 11 maj, 2014
  0

  På söndagen den 25 Maj skall vi svenskar rösta in 20 personer till Europaparlamentets 571 ledamöter.

  SD vill begränsa EU.s inflytande. Nej till deras diktatoriska överstatlighet och överförmyndarroll. Nej till deras valuta.

  EU påtvingar Sverige ideligen nya lagar och förordningar som i flera fall är en försämring av vår nuvarande lagstiftning. All ny lagstiftning i Sveriges riksdag måste samordnas med och vara god-känd av EU. EU stiftar varje år 7000 nya lagar som vi svenskar måste rätta oss efter.

  Det är rent ut sagt diktatur/sovjetfasoner.

  Medlemskapet i EU kostar varje år lika mycket som det Svenska försvaret. Pengar som delvis kunde fördelas till dåliga och årligen minskande pensioner.

  Om det får fortsätta så här så monterar vi ner Sverige som fri nation och suverän stat. EU lag går alltid före Svensk lag.

  I PRAKTIKEN KAN VI STÄNGA – LÄGGA NER SVERIGES RIKSDAG OM 15 ÅR

  Argumenten för EURON som valuta är inte ekonomiska utan politiska. EURON är skadlig för ekonomin och arbetslösheten men behövs för att bilda en kapitalistisk, totalitär monsterstat. Gamla nationer och demokratier kommer att rationaliseras bort

  Livegenskapen avskaffades i Sverige på medeltiden. Den vill vi inte återinföra.

  EU kommissionären Cecilia Malmström (fp) vill flyga ner till Norra Afrika och hämta hit ännu fler s.k. flyktingar och fortsätta ”bluffen” med de ensamkommande barnen. ”Ankarbarn”. De hinner knappt hit förrän deras familjer dyker upp och söker tillstånd som anhöriginvandrare.         Antagligen har hon (Cecilia Malmström) fått hjärnsläpp??

  De senaste hårresande besluten om Kvotflyktingar (personer som plockas ut från flykting-läger runt om i världen) är att Sverige tar emot 1/3 av alla som skall till EU trots att vi Svenskar endast är 1/50 av befolkningen. Vi tar alltså emot 17 gånger mer kvotflyktingar än vad andra länder i EU gör. Sanslöst ! Sverige har i många år tagit emot mest i hela Europa.

  Har Alliansen (m. fp. c. och kd. med miljöpartiets hjälp) också fått hjärnsläpp ??

  Oavbrutet flyttas mer makt över till EU, bort från de enskilda medlemsstaterna, bort från medborgarna.

  VI VILL BEVARA SVERIGE SOM EN SUVERÄN FRI NATION.

  Ta Sverigedemokraternas valsedel !

 • Styrelsen 2018

  Av lars-anders.espert den 24 april, 2014
  0

   Styrelse 2018

  Ordf. Lars-Anders Espert

  1:e vice ordf. Christer Swahn

  2:e vice ordf. Ingvar Olsson

  Ordinarie led.

  Lisbeth Jönsson  kassör

  Roland Bäck

  Rolf Hagmann

  Tommy Andersson

  Ersättare:

  Mats Hedenström

  Magnus Almroth

  Tore Nilsson

   

 • Information

  Av lars-anders.espert den 24 april, 2014
  0

  Information

  Burlövs Väl samarbetar från och med 2009 till 100 % i samtliga val med Sverigedemokraterna.

  Vår förening heter nu Sverigedemokraterna Burlöv

  På valsedlarna till valet står det endast Sverigedemokraterna
  Vänsterpartiets kommunism har sedan revolutionen 1917 skördat 180 miljoner människoliv – detta mördande pågår fortfarande i några diktaturledda länder.
  Deras folkmordspolitik får t.o.m nazisternas illdåd under andra världskriget att blekna.

  ”Flyktingbluffen”
  Påståendet ”apatiska flyktingbarn” har de senaste åren gett möjlighet att få uppehållstillstånd här i Sverige och Burlöv. Av alla länder har bara Sverige hänvisat till detta nypåkomna fenomen. Det nya ”trixet” att få uppehållstillstånd är att kalla sig för ensamkommande flyktingbarn. Så gott som alla är ynglingar strax under 18 år och i stort sett är inga flickor. Varför ? Dessa män har gått några år i skolan,är arbetslösa och fattiga. De kan utses till militärtjänstgöring i hemlandet. De fungerar ofta som förpatrull och inkörsport till Sverige för övriga familjemedlemmar. Barn är aldrig utsatta för hot av dödsstraff och förföljelse, inte för att de är barn, oavsett om de kommer från en diktatur eller demokrati. Möjligtvis är det deras föräldrar som är det. Har de begått ett ungdomsbrott i hemlandet tycker vi att de naturligtvis skall dömas i sina hemländer och inte komma hit här för att undgå straff och leva på bidrag här.
  Vi Sverigedemokrater anser att det är helt felaktigt med denna ”blufflyktingmottagning”. C:a 2500 ynglingar kommer till Sverige senaste året. Vi skulle gärna se att Pia Kjaersgaards och Danske Folkepartis flyktingmottagningspolitik infördes även i Sverige.

  Sverige tar procentuellt i förhållande till befolkningsmängden emot flest flyktingar i hela världen.

  T.ex tio gånger mer än Tyskland, tjugo gånger mer än Finland o.s.v.

  I Sverige avlider årligen
  6000 personer p.g.a. alkoholskador, 600 i trafikolyckor, 300 av narkotikamissbruk 0 (noll) personer av våra miljörena och säkra svenska kärnkraftverk. Barsebäck-världens bäst placerade kärnkraftverk ligger mitt i konsumtionsområdet – oavsett danskarnas avundsjuka inställning.
  Trots detta hör och häpna har nu (s) (v) (mp) och(c) stängt båda Barsebäcksreaktorerna – helt huvudlöst.
  Elströmmen därifrån är den billigaste, renaste och mest miljövänliga. Vindkraften är 5 gånger dyrare. Importerad el gjord av kol från Danmark och Polen den smutsigaste.
  Sverigedemokraterna Burlöv vill inte stänga Barsebäck utan vi vill starta upp de stängda Barsebäck 1 och 2 igen och om vi blir i behov av mer elenergi bygg ett nytt Barsebäck 3 intill de båda befintliga.
  Växthusgaserna har de senaste hundra åren höjt medeltemperaturen med +5 grader. Isarna på nord-sydpolen smälter. Isbjörnarnas existens hotas.Vattenytan i världhaven kommer att stiga flera meter och tvinga miljoner människor på flykt. Översvämningarna i New Orleans i samband med orkanen Katrina kan vara en effekt av detta. Bl.a.därför vill Sverigedemokraterna Burlöv behålla Barsebäck.Inga växthusgaser här inte.

  Sverigedemokraterna Burlöv vill stoppa och förbjuda omskärelse på försvarslösa barn. Omskärelse på barn är stympning och grov misshandel. Omskärelse praktiseras av judar och muslimer.
  Brukar inte barnmisshandel var straffbart? Skall endast få ske då personen är myndig och själv vill.

  Socialdemokraterna vill stifta en lag som ger invandrarna förtur på arbetsmarknaden och kommer att diskriminera svenskarna. Moderaterna och de andra partierna samtycker.

  Allianspartierna (m, fp, c, och kd,) har nu gett klartecken till större arbetskraftsinvandring från bl.a. Asien och Afrika. Avsikten var att få in specialister om det var brist på dessa inom landet. Resultatet blev att det under 2009 kom in 14 000 personer städpersonal, restaurangpersonal och andra lågutbildade ! – Lågutbildade arbetslösa människor har vi tillräckligt av. Dessa 14 000 jobbar dessutom ofta svart med mycket låga löner och konkurrerar ut arbetslösa svenskar, som inte får arbete.
  En svensk fattigpensionär som bott, arbetat och betalt skatt hela sitt liv i Sverige kan få högst 7430:- /mån efter skatt i bidrag. En invandrad s.k. ”flykting” som aldrig betalt en svensk krona i skatt och varit samhället till last på heltid, kan i äldreförsörjningsstöd = ”socialbidrag” erhålla 9780:-/ mån. Alltså 2350:- mer. Dessutom kan de åka hem och bo i sitt ursprungsland upp till ett år och få pengarna nedsända. Då har tydligen skyddsbehovet upphört och man är inte flykting längre ! Vi Sverigedemokraterna vill sätta stopp för detta missbruk och dessa tokigheter.

  Är du nöjd med Burlövs kommun?

  Ekonomin i Burlövs kommun är ansträngd och därför ska det sparas och göras inskränkningar på en rad områden. Horribelt nog så är det våra barn och gamla som blir lidande i första hand. Barnens näringsbehov blir inte längre tillgodosedda !
  Samtidigt så serveras nötköttsalternativ till vissa grupper (av religösa skäl) vilket både är dyrare och orättvist.

  Sverigedemokraterna Burlöv vill ändra detta !

  Några exempel på Sverigedemokraterna Burlövs ändringsförslag till nämndernas budget för år 2013.
  ” Max 25 elever per klass
  ” Reducering av en tjänst inom centralförvaltningen
  ” Ta bort gupp på genomfartsgatorna så att trafiken kan flytta lungt och mjukt på körbanerna.
  ” Ökade resurser till äldrevården i stället för att (som s och m vill) tillsätta ”tjänst för utåtriktat flyktingarbete” och integration av arbetslösa flyktingar. Sverigedemokraterna Burlöv vill i första hand hjälpa flyktingar att återvända, hemlandsintegrering i deras ursprungsländer.
  ” Sälj delar av Burlövs Bostäder till de boende i takt med efterfrågan så att de som bor där kan få del av inflationsvinsterna. I dag tar kommunen vinsten.
  ” Hemspråksundervisningen kostar 2 miljoner kr årligen i Burlöv. Hemspråksundervisning skall endast ges till återvändande flyktingar.
  ” Socialbidragen minskas genom att utländska medborgare och s.k. flyktingar som ej längre är i behov av skydd repatrieras (återsänds) till sina hemländer. Socialbidragen närmar sig nu 30 miljoner per år i Burlöv. Detta är 20 gånger mer än vad socialbidragen kostar i t.ex.Vellinge. Vi vet att 2/3 av socialbidragstagarna har invandrar och flyktingbakgrund.
  Nu kommer eländet vid bommarna i Åkarp att få ett slut då järnvägen byggs ner i ett tråg i samband med att trafikverket bygger ut stambanan till fyra spår

  Vi bryr oss! Gör du?

  Sverigedemokraterna Burlöv

  Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss? Ring ordf. Lars-Anders Espert . 040 – 464049 , e-mail:larsanders.espert@bredband.net

  eller besök

  www.burlov.sverigedemokraterna.se

  Burlövs Väl samarbetar med Sverigedemokraterna. F.o.m. 2010 är föreningens namn Sverigedemokraterna Burlöv

  Vi samarbetar nu till 100% i alla val.

  Europaparlamentsvalet  2009, 2014

  Riksdagsvalet sept.2010, 2014

  Regionvalet (Skåne län) sept.2010, 2014

  Kommunvalet sept. 2010, 2014

  Kyrkovalet i sept. 2009, 2013

  Besök gärna www.sd-kuriren.info för dagliga nyheter.
  En uppskattning av de totala bruttokostnaderna för den
  massiva flyktinginvandringen till Sverige sedan 1985.

  Man kan räkna på flera sätt, inget ger något exakt svar. Det blir en uppskattning.
  Däremot får alla flyktingar som får beviljat permanent uppehållstillstånd tillgång till samma förmåner som andra svenskar som är mantalsskrivna här. T.ex. Förskola och dagisverksamhet, skolundervisning, sjukvård, tandvård, äldreomsorg, sjukförsäkringssystem, pensionssystem, socialbidrag, bostadsbidrag, hemspråksundervisning, svenskundervisning, starta eget bidrag, tolkservice, arbetslöshetskassa o.s.v. o.s.v.
  Vi vill ge Dig lite exempel på en uppskattad totalkostnad för en så kallad genomsnittsflykting som skall integreras i vårt samhälle.

  Vi räknar nu på årskostnad / medelflykting (barn – vuxen -pensionär)
  Landstingskostnad: I huvudsak sjukvård och tandvård. Region Skåne har en budget på c:a 28 miljarder, vi vet att det bor i runda tal lite mer än en miljon här. Alltså c:a 21000:-/ person
  Kommunkostnad: I Burlövs kommun är budgeten för 2010 i runda tal 600 miljoner och vi är c:a 16000 invånare. Alltså c:a 37000:-/person
  Statens kostnad: Barnbidrag. (c:a 1300 s.k. flyktingar har kommit in till Burlöv sedan 1985 ungefär 20 % uppbär barnbidrag 12 mån x 1050:- Alltså c:a 2500:-/ person
  Bostadsbidrag. Av de 2000 som har kommit hit har endast cirka 400 personer fått ett riktigt arbete. Alla de andra går på någon form av bidrag eller har pensionerats (i hopplösa fall sker det redan vid 55 år). En genomsnittsflykting erhåller om det finns tre personer i familjen c.a 9000:/person
  Hemspråk och svenska för invandrare i Burlöv c:a 2900:-/ person
  Starta eget bidrag 138 milj. i Skåne. C:a 1400:-/ person
  ”Pensioner” – äldrestöd till äldre som är i pensionsålder c:a 8800:-/person
  Till detta kommer andra kostnader t.ex Migrationsverkets och kriminalvårdens.
  Vi vet att deras brottslighet är större än medelsvenskens. Vi vet att c:a 70 % av internerna på fängelserna har utländsk bakgrund. I denna beräkning har inte migrationsverkets kostnader tagits med. Deras tandstatus är mycket sämre än normalt i Sverige, de blir också sjukare tidigare än en svensk när de blir äldre – alltså merkostnader. Det finns säkert mer man kan leta upp men ovan nämnda är det viktigaste.
  Vi kommer då upp i en kostnad / genomsnittsflykting på i runda tal 75000:- / år
  I Burlöv har vi tagit emot ganska exakt 2000 st. med flyktingstatus sedan 1985
  Med reservation för att några av dessa har avlidit eller åkt hem under tiden blir bruttoflyktingkostnaden bara här i Burlöv då över

  100 miljoner kronor/ år. Till Sverige har det på dessa 26åren kommit in mer än 900 000 s.k. flyktingar som är (flyktingrelaterade)
  Det är dina pengar genom skatter som bekostar detta! Har du blivit tillfrågad?

  Detta samtidigt som skatten snart kan komma att behöva höjas här i Burlöv!

  Sverigedemokraterna Burlöv motsätter sig denna kostsamma massinvandring!

  Vi behöver satsa på våra barn – det är dom som är framtiden.
  Våra gamla har rätt till en värdig ålderdom – det är trots allt de som har byggt upp vårt land.

  Är inte detta viktigare än att skattepengarna går till ett mångkulturellt experiment som är dömt att misslyckas?
  Tyvärr så är ”invandringspolitik och integration” heliga begrepp för s, m, fp, v, mp, kd, c
  Ja kort sagt alla de gamla etablerade, förstelnade partierna.

  Men du kan ändra på detta. Tänker Du göra det?

  Sverigedemokraterna Burlöv

 • Kyrkovalet 2017

  Av lars-anders.espert den 18 april, 2014
  0

  Sverigedemokraterna Burlöv

  VAL TILL KYRKOFULLMÄKTIGE 2017
  Burlövs församling

  Sverigedemokraterna

  1. Lars-Anders Espert, Väg- och vatteningenjör                                                                                                                                       2.Lisbeth Jönsson, Kanslist
  3. Rut Palm, Vårdbiträde
  4. Laila Knudsen, Personlig assistent
  5. Rolf Hagmann, Trädgårdsmästare
  6. Inga-Lill Melcher, Försäljare
  7. Anders Dahlberg, Kock
  8. Christer Swahn, Skeppsklarerare
  9. Christina Persson, Kanslist
  10. Magnus Almroth, Verkstadstekniker
  11. Birna Loftsdottir Nilsson, Handelsanställd
  12. Tommy Andersson, Elektriker
  13. Sonny Persson, Verkmästare
  14. Richard Pehrson, Lageroperatör
  15. Sven Jönsson d.y., Kranbilsförare
  16. Margareta Johnsson, Personlig assistent
  17. Göran Levin, Chaufför
  18. Marie Håkansson, Egen företagare
  19. Morgan Johnsson, Servicetekniker
  20. Christer Grevlund, Egen företagare
  21. Håkan Kjellberg, Kock
  22. Mats Hedenström, Produktionsansvarig
  23. Anders Bjärstedt, Byggnadsingenjör
  24. Tony Nilsson, Vaktmästare
  25. Roland Håkansson, Takmontör
  26. Bernt Melcher, Pensionär
  27. Sven Jönsson d.ä, Pensionär

  Sverigedemokraterna är politiskt aktiva i Burlövs kommun och går till val även i kyrkofullmäktige den 17 september 2017. SD uppskattar kyrkans arbete i församlingen som viktigt för invånarna.

  Sd. vill värna kristna värderingar och kyrkotraditioner, som t.ex. jul-  påsk- och pingsthelger.

  Kyrkobyggnaderna är ett av våra viktigaste kulturarv, där Burlövs gamla kyrka har anor från 1100-talet och en av Skånes äldsta kyrkor. Denna byggnad med förkunnelse är verkligen ett arv – fädernas kyrka och det vill vi slå vakt om

  I tusen år har vårt samhälle, kultur och lagstiftning präglats och genomsyrats av kristna värderingar.

  I och med att kyrkan nu har skilts från staten och religionsfrihet har införts blir det konkurrens mellan olika religioner. Sverigedemokraterna, som är det största invandringskritiska partiet i kommunen, ställer därför upp även i kyrkofullmäktige, söndagen 15 september 2013.

  Sd. anser att vissa till Sverige nyinkomna religioner inte har demokratiska värderingar och i vissa fall är kvinnoförtryckande.

  Våldet, inte minst ungdomsvåldet i samhället har ökat, mycket p.g.a. att inte skolan låter de kristna idealen ligga till grund för undervisningen om hur vi skall umgås med våra medmänniskor.

  Ett stort problem för församlingen är att tillhörigheten/antalet medlemmar de senaste 10 åren har minskat med c:a 15%.  Därmed också skatteintäkterna. Däremot så har antalet anställda i församlingen ökat till 25 stycken. Denna verkliga nedgång säger att antalet anställda idag inte skulle vara mer än 19 personer. Alltså har vi övertalighet på 6 personer.

  Sd. vill värna de kristna traditionerna i vårt samhälle

  Sd. vill värna om våra kyrkobyggnader där Burlövs gamla kyrka är en av Skånes äldsta, ett vackert kulturarv med anor från 1100-talet.

  Sd. vill motverka det normlösa samhället, där våld och terrorism har brett ut sig. Det mångkulturella samhället och avkristning har lett till att skolundervisningen inte tillräckligt visar våra ungdomar hur de skall umgås med sina medmänniskor.

  Sd. anser att islam är en antidemokratisk religion som ger jordmån åt terrorism, heligt krig – ”Jihad” i  religionens tecken.

  Sd. uppfattar islam som kvinnoförtryckare t.ex. är kvinnan portförbjuden vid bönen i moskén.

  Sd. vill inte se något moskébygge med minareter och böneutrop i Burlövs kommun.

  Sd. vill inte att Svenska Kyrkan gömmer illegala/papperslösa invandrare som fått avslag på sina uppehållstillstånd/asylansökningar.

  Mänskliga rättigheter är en självklarhet för oss. Då det gäller omskärelse av minderåriga barn så råder dubbelmoral.

  Den svenska regeringen har beslutat att legalisera omskärelse av pojkar på svenska sjukhus. Varje ingrepp kostar närmre 9000:-  Detta får Du som skattebetalare betala. Detta trots att vårdköerna redan idag är långa och sparbetingen begränsar sjukvården.

  Vissa muslimer och judar utför än idag religiös och rituell omskärelse. Detta är grov barnmisshandel och stympning.

  Vi i Sd. vill förbjuda detta och döma föräldrar till fängelsestraff. Barnmisshandel får aldrig förbli ostraffat.

  Det förkommer att invandrade muslimska föräldrar reser hem till sina hemländer, som man har flytt ifrån och låter omskära och stympa sina döttrar och småflickor. Dessa föräldrar är inte kapabla att ta hand om sina barn och bör ej ha vårdnaden om dem.

  Omskärelse skall endast få utföras om det är motiverat av medicinska skäl eller då barnet har blivit myndigt och själv bestämmer.

  Fråga till Lars-Anders Espert, Sverigedemokraterna

  Varför är du kyrkopolitiker?

  Politik ger inflyttande och medbestämmande. Vi ställer upp, för att vi anser att viktiga förändringar händer i dagens samhälle. Vi har en kraftig invandring av människor med annan religion än vår. Sedan tusen år präglas hela vårt samhälle av kristna värderingar. Den värdegrunden riskerar nu att rubbas, vilket leder till en konkurrenssituation mellan religionerna. Vår generation föddes in i kyrkan. Men idag minskar andelen medlemmar i Svenska kyrkan och många nya medborgare har annan religion. Svenska kyrkan är krympande och hotad.

  Vilken är din viktigaste uppgift som förtroendevald inom kyrkan?

  Jag sitter i kyrkofullmäktige och i kyrkorådet. Det handlar mycket om vardagliga, materiella och ekonomiska frågor.

  Där kan jag ta ställning till t.ex budget, verksamhet, kyrkoskatt, begravningsavgift och anställning av personal.

  Vad innebär den öppna kyrkan för dig?

  För oss ska den Svenska kyrkan vara en öppen kyrka. Alla får besöka och delta i exempelvis en gudstjänst. Dock får människor, som inte tillhör svenska kyrkan eller annan religion ingen begravningsakt i kyrkorummet. Detta gäller vare sig man är av annan trosuppfattning eller en svensk som har gått ur Svenska kyrkan.

  Vad vill ni arbeta för under kommande mandatperiod?

  • Vi vill driva förslaget om en utökad satsning på ungdomsgrupper. Gärna i samarbete med föreningar och kommun. För att undvika segregation och ”gettorisering” i vår kommun vill vi skapa mötesplatser för ungdomar där de kan mötas och knyta band med varandra.
  • Vi vill motverka det normlösa samhället där våld och brottslighet har brett ut sig. Vi vill att de kristna idealen skall ligga till grund för hur vi ska vara som medmänniskor. De ska också ligga till grund för undervisningen i skolan. Denna fråga bör lyftas på riksnivå, av kyrkomötet.
  • Vi motsätter oss byggen av moskéer och minareter med böneutrop i vår församling.
  • Vi vill inte att Svenska Kyrkan gömmer illegala/papperslösa invandrare som har fått avslag på sina uppehållstillstånd/asylsökningar.
  • Vi vill slå vakt om fädernas kyrka och kyrkobyggnader som ett viktigt kulturarv. Kyrkobyggnaderna skall underhållas på bästa sätt.
  • Eftersom kyrkans ekonomi ”backar” så måste också antalet anställda minskas.

  Gör Din röst hörd. Lägg Din röst på oss för att markera och påverka.

  Espert 2-foto

  Lars-Anders Espert. Väg och Vatten Ingenjör

  Sverigedemokraternas röst i Burlövs kyrkoråd och kyrkofullmäktige.

 • Kf.lista 2019-2022

  Av lars-anders.espert den 28 januari, 2014
  0

    Kommunfullmäktige lista till 2019-2022

  Lars-Anders Espert Väg o Vatteningenjör
  Christer Swahn Skeppsklarerare
  Lisbeth Jönsson Kanslist
  Rolf Hagmann Egen företagare
  Ingvar Olsson Nätverksingenjör
  Roland Bäck Terminalförman
  Ruth Palm Vårdbiträde
  Magnus Almroth Verkstadstekniker
  Mats Hedenström Produktionsansvarig
  Birna Ran Nilsson Butiksanställd
  Ingalill Melcher Försäljare
  Tore Nilsson Elektiker
  Ella Hollsten Egen företagare
  Laila Knudsen Personlig assistent
  Kjell Wernebecker Egen företagare
  Laszlo Pataki Processoperatör
  Margareta Johnsson Personlig assistent
  Doris Brunstorp Pensionär
  Hieronim Kujawski Bussförare
  Tommy Andersson Elektriker
  Christina Persson Pensionär
  Tony Nilsson Vaktmästare
  Sven Jönsson Chaufför
  Håkan Kjellberg Kock
  Sonny Persson Arbetsledare
  Richard Pehrson Lagerarbetare
  Stefan Lundgren Anläggare
  Göran Levin Lastbilschaufför
  Morgan Johnsson Servicetekniker
  Mikael Greitans Kemiingenjör
  Janos Tonigold Fastighetstekniker
  Alexey Volkov Målare
  Lars Bergqvist Maskinoperatör
  Eva-Britt Bergqvist Trafikledare
  Kjell Olofsson Tekniker
  Göte Johansson Redaktör
  Erik Nielsen Servitör
  Sven Jönsson Pensionär